Foto: © Hollandse Hoogte / ANP Foto / Frans Lemmens
Programma's

Congresprogrammering

Congressen zijn voor kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden een effectieve manier om de Nederlandse kenniseconomie internationaal op de kaart te zetten. We kunnen ze strategisch inzetten voor de branding van Nederland. Door een internationaal congres in Nederland te hosten kan ons land zich immers onderscheidend positioneren met onze kennis en kunde van een belangrijk maatschappelijk thema. Zo versterken we de internationale reputatie die we voor ogen hebben: een land dat werkt aan oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen. 

Daarom wil NBTC samen met overheden, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven bouwen aan (tijdelijke) coalities rondom congresthema’s. Thema’s die voor Nederland relevant zijn. Dankzij deze ‘triple helix’ krachtenbundeling kunnen we nieuwe internationale business events in Nederland initiëren. In het programma Congresprogrammering inventariseren we kansen, partners en werken we toe naar een congresagenda. 

Voor wie/met wie? 

  • Ministeries 
  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 
  • NFIA 
  • EP-Nuffic 
  • Kennisinstellingen 
  • Brancheorganisaties  

Wat willen we bereiken? 

  • Een actief netwerk binnen de zogenaamde triple helix (overheden, bedrijfsleven en onderwijs), waarin de grotere thema’s en maatschappelijke opgaves voor Nederland i.c.m. internationale congressen de hoofdrol spelen.

Onze activiteiten

  • We inventariseren de belangrijkste thema's en maatschappelijke opgaven voor Nederland.
  • We inventariseren mogelijke partners en netwerken met wie een Europees of internationaal congres georganiseerd kan worden.
  • We maken een plan van aanpak voor het realiseren van een congresagenda in samenwerking met netwerkpartners.

Meer lezen 

Meedoen? 

Wil je meer weten over het programma Congresprogrammering? Of aanhaken als partner? Neem dan contact op met Eric Bakermans, ebakermans@holland.com.