Thema's

De opgavethema’s waar wij aan werken

Rekening houdend met de ontwikkelingen en transities die op ons afkomen, groeien de oorspronkelijke vijf pijlers van Perspectief 2030 uit tot zeven opgavethema’s van de bestemming Nederland.

Categorie: Thema

Internationale concurrentiepositie

Versterk de internationale positie van Nederland met NBTC. Ontdek hoe we via NL branding, sectoroverstijgende samenwerking en gastvrijheidsvertegenwoordiging streven naar duurzame groei en aantrekkelijkheid.

Categorie: Thema

Digitale transformatie

Leid de digitale transformatie in het gastvrijheidsdomein met NBTC. Ontdek onze gezamenlijke visie, actieagenda en ondersteuning voor het mkb. Samen streven we naar een gevarieerd en concurrerend digitaal productaanbod.

Categorie: Thema

Organiserend vermogen

Stimuleer krachtige samenwerking in de vrijetijdseconomie met NBTC. Ontdek onze Taskforce, actiegerichte aanpak en internationale vertegenwoordiging voor duurzame groei.

Categorie: Thema

Nederland overal aantrekkelijk

Streef naar toekomstbestendig toerisme met NBTC: integraal beleid, (her)ontwikkeling relevant aanbod en vraagsturing voor waardevolle bezoekers. Ontdek onze activiteiten voor een duurzame bestemming.

Categorie: Thema

Verduurzaming

Versnel de (ecologische) verduurzaming van toerisme met NBTC. Ontvang visiedocumenten, ondersteuning voor duurzaam ondernemerschap en concrete handvatten. Ontdek onze activiteiten voor een duurzame sector.

Categorie: Thema

Lusten en lasten in balans

Bestemmingsmanagement is de sleutel tot een gebalanceerde impact van toerisme. Samen streven we naar positieve sociale impact, leefbaarheid, en welvaart. Ontdek hoe we bezoekersstromen sturen en bewonersprofijt vergroten, en waarom dit cruciaal is voor duurzaam toerisme.

Categorie: Thema

Kennis en Data

Wij streven naar een duurzame impact van toerisme in Nederland. Door data en kennis te benutten, maken we de sector veerkrachtiger en datagedreven. Ontdek onze activiteiten en bouw mee aan een toekomstbestendige bestemming.