Zakelijke bijeenkomsten

Nederland is een populaire bestemming voor zakelijke bijeenkomsten en congressen vanwege onder meer de goede internationale bereikbaarheid, een stabiele democratie en een open ondernemersklimaat.

Zakelijke Bijeenkomsten vormen hiermee een stevige pijler voor onze internationale concurrentiepositie en dragen zo positief bij aan de verduurzaming van Nederland. In samenwerkingsverbanden hebben we als NBTC een stimulerende en activerende rol, want het is van essentieel belang dat onze bestemming aantrekkelijk blijft voor bezoekers, bedrijven, talent en bewoners. Hiervoor zijn voortdurende inspanningen nodig van samenwerkende partijen.

Wat willen we bereiken?

Mede via het imago als zakelijke bestemming kunnen wij ons land profileren als waardevolle internationale kennis- en samenwerkingspartner. We zetten hierbij specifiek in op het aantrekken van congressen en zakelijke evenementen rondom thema’s die passen binnen het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid (MTI).

Hoe gaan we dat bereiken?

Het aantrekken van congressen en zakelijke evenementen doen we met verschillende activiteiten, waaronder:

  • Congresacquisitie: we ondersteunen venues en andere partners bij het bidproces en het plaatsen van congressen
  • Partnership van de NL congresalliantie: optrekken met DMO’s en de grotere venues voor kennisuitwisseling
  • Campagnes voeren, gericht op congresorganisatoren en meetingplanners
  • Deelnemen aan Europese en internationale vakbeurzen en andere relevante events
  • Nederlandse regio’s ondersteunen bij hun positionering als zakelijke bestemming
  • Inventariseren van de belangrijkste thema's en maatschappelijke opgaven voor Nederland
  • Inventariseren van mogelijke partners en netwerken met wie een Europees of internationaal congres georganiseerd kan worden
  • In samenwerking met netwerkpartners een plan van aanpak maken voor een congresagenda

Meedoen?

Wil je meer weten over het aantrekken en organiseren van zakelijke bijeenkomsten in Nederland? Of wil je aanhaken als partner? Neem dan contact op met Eric Bakermans.

Door te werken aan het imago als zakelijke bestemming profileert Nederland zich als een waardevolle internationale kennis- en samenwerkingspartner.

Interview: hoe staat de congresmarkt ervoor?

Categorie: Publicatie

Nederland heeft een goed klimaat voor evenementen en congressen

Nederland staat op de achtste plaats van de ICCA-ranglijst. Een hoge plek voor een relatief klein land. Maar ook andere type internationale congressen vinden Nederland als locatie aantrekkelijk. Eric Bakermans vertelt over het Nederlandse klimaat voor evenementen en congressen.Visie op toekomst Meetings & Congressen

In lijn met Perspectief 2030 ontwikkelde we een visie op de toekomst van meetings & congressen (M&C).

Lees de visie hier (pdf)

Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid (MTI)

We zetten specifiek in op het aantrekken van congressen en zakelijke evenementen rondom thema’s die passen binnen het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid (MTI).

Lees hier wat dit inhoudt


Benieuwd naar alle beurzen en events waar we dit jaar aan deelnemen?

Ontdek het hier