Perspectief 2030

De landelijke visie Perspectief 2030 gaat over de duurzame ontwikkeling van de bestemming Nederland en de veranderende rol van toerisme. Want een duurzame ontwikkeling vraagt om een nieuwe aanpak, met het gezamenlijke belang van bezoekers, bedrijven en bewoners voorop. Zodat toerisme straks bijdraagt aan het welzijn en de welvaart in heel Nederland.

Visie op toerisme | Perspectief 2030

Vijf prioriteiten staan centraal bij het realiseren van deze ambitie:

  1. Lusten en lasten in balans: meer lusten van toerisme dan lasten;
  2. Nederland overal aantrekkelijk: meer steden en regio's op de kaart als aantrekkelijke bestemming;
  3. Toegankelijk en bereikbaar: eenvoudig te bereiken steden en regio’s;
  4. Verduurzaming moet: een leefomgeving met minder verspilling en vervuiling;
  5. Een gastvrije sector: een aantrekkelijke sector om in te werken.

Randvoorwaarden voor succes:

  • Toerisme als beleidsprioriteit
  • Gezamenlijke actie- en investeringsagenda
  • Inzet op kennis en data

Samen impact maken

Deze visie werd samengesteld door ruim honderd experts uit sectoren als toerisme, mobiliteit, onderwijs en cultuur. Ook bestuurders en bewoners zijn betrokken. De realisatie van Perspectief 2030 vraagt om brede samenwerking met de sector en overheden. Hiervoor is een actieagenda opgesteld.
Ook is er grote behoefte aan verbeterde data en inzichten over onder andere bezoekersgedrag.

De ambities in Perspectief 2030 zijn breed en raken vele domeinen en sectoren. In onze strategie en aanpak lees je waar NBTC concreet mee aan de slag gaat.

Bekijk het volledige rapport Perspectief 2030

Download rapport

Bekijk de infographic over Perspectief 2030

Open de infographic

Meer weten?

Meer weten over deze landelijke visie op toerisme? Of geïnteresseerd in de doorvertaling voor jouw plek of organisatie? Neem dan contact met op met Conrad van Tiggelen.