Foto: © Merel Tuk

Bewonersprofijt

De duurzame ontwikkeling van bestemming Nederland is onmogelijk zonder betrokkenheid en draagvlak onder onze inwoners. Hoe kunnen gemeenten zorgen dat bewoners een permanente plek krijgen in bestemmingsontwikkeling? Zodat ook zij profiteren van toerisme? Daaraan werkt NBTC in het programma Bewonersprofijt, samen met betrokken partners. We wisselen kennis uit en helpen met inzichten en praktische tools. 

Voor wie/met wie?

  • Beleidsmakers bij gemeenten

  • DMO’s

  • Kennisinstellingen

  • Koepelorganisaties

Wat we willen bereiken  

  • Bewoners ervaren méér profijt dan overlast van toerisme.
  • Toename van de steun voor toerisme onder inwoners.
  • Bewonersprofijt is integraal onderdeel van het landelijke- en provinciale toeristisch beleid.

Onze activiteiten 

  • Samen met een collectief van partners werken we samen aan de aanpak om bewonersprofijt van toerisme te vergroten.
  • Uitwisselen van kennis, delen van best/worst practices en gezamenlijk methodes uitproberen.
  • Samen met regio’s, provincies, gemeenten en kennisinstellingen zijn we aan de slag gegaan om quick wins te identificeren. En om deze in de praktijk uit te proberen.

Stand van zaken bewonersprofijt toerisme

Op welke manier en in welke mate profiteren inwoners van toerisme?

De ambitie is dat in 2030 iedere Nederlander profiteert van toerisme. Maar op welke manier profiteren inwoners van het bezoek aan hun woonplaats als bestemming? En in welke mate? En hoe kunnen we de bijdrage van bezoek aan de kwaliteit van leven van inwoners zo groot en positief mogelijk maken? Om deze vragen te beantwoorden, is een triple-helix samenwerkingsverband opgestart tussen NBTC, kennisinstellingen en bestemmingen door Nederland.

Met onderstaande publicaties deelt de koplopersgroep de stand van zaken van het programma bewonersprofijt toerisme. Verder vind je ter inspiratie (inter)nationale voorbeelden van gebieden die op innovatieve wijze het profijt van toerisme voor hun gemeenschappen stimuleren.

Hoe bezoek bijdraagt aan bewonersprofijt

Deze publicatie (dd. november 2023) is een weerslag van de meest recente ervaringen en inzichten op het gebied van bewonersprofijt. Het is een update van de eerder beschikbaar gestelde publicatie met de eerste bevindingen van het programma bewonersprofijt uit Q4 2022.

Download de publicatie (PDF)


Eerste bevindingen programma bewonersprofijt

Hoe vergroot je bewonersprofijt door toerisme? In deze eerste publicatie deelt de koplopersgroep de stand van zaken van het programma bewonersprofijt toerisme.

Lees het hele verslag

Meer informatie

Bekijk de video over Bewonersprofijt. Actuele activiteiten en handige kennis & tools vind je in onze kennisbank.

Meedoen? Meedenken?

Aansluiten bij één van de kennissessies op dit onderwerp of op een andere manier aan de slag met dit onderwerp? Neem contact op met Thijs de Groot, Programmamanager Bewonersprofijt, via tdegroot@holland.com.

Zonnige dag aan de Singel in Utrecht
Categorie: Thema

Bewonersprofijt

Perspectief 2030 gaat uit van het gedeelde belang van bezoekers, bedrijven én bewoners. Dat betekent dat bewoners een permanente stem in de ontwikkeling van een bestemming moeten krijgen. Want het zijn juist de bewoners die de bestemming máken. Lees er alles over in deze kennisbank.

Categorie: Publicatie

Toolkit Bewoners betrekken bij toekomst toerisme

Om gemeenten, regio’s en DMO’s te inspireren en hen praktische handvatten te geven, heeft NBTC een toolkit ontwikkeld met voorbeelden, best practices en tips om de belangen van bezoekers, bedrijven én bewoners in balans te laten zijn.