Samenwerken

De ambitie en uitdagingen voor de bestemming Nederland zijn groot. Toerisme is hierbij geen doel, maar een middel dat bijdraagt aan mens en maatschappij. Om iedere Nederlander te kunnen laten profiteren van toerisme, is balans nodig. Balans tussen de bestemming en enerzijds haar bewoners en bedrijven, en anderzijds de bezoekers die er verblijven. Het is even complex als simpel: die balans vinden we alleen samen.  

Vanuit onze verantwoordelijkheid hierin, werkt NBTC actief samen met allerlei spelers van binnen en buiten de sector. We verbinden en ondersteunen steden, regio’s en andere partijen met kennis en data. Hiernaast helpen we bij vraagstukken over positionering, bestemmingsontwikkeling en marketing.  

We werken graag samen aan concrete activiteiten. Maar ook vragen we je mee te denken in onze programma’s. Alleen samen halen we het beste uit bezoek.  

Neem een kijkje bij onderstaande type activiteiten of kijk bij onze programma’s.  

Categorie: Thema

Onderzoeken & data

Kennis en data vormen de basis van onze activiteiten. NBTC signaleert trends en ontwikkelingen en biedt inzicht in herkomstmarkten en bezoekersgroepen. We voeren eigen onderzoeken uit en zijn betrokken bij diverse gezamenlijke onderzoeksinitiatieven.

Categorie: Thema

Doorvertaling P2030

Perspectief 2030 is de landelijke visie op toerisme. Een visie krijgt pas echt waarde als we er samen in de praktijk mee aan de slag gaan. NBTC helpt graag bij het doorvertalen van Perspectief 2030 naar jouw regionale en lokale situatie.

Categorie: Thema

Bestemmingsontwikkeling

NBTC faciliteert en ondersteunt gemeenten en regio’s in bestemmingsontwikkeling. We delen kennis en inspireren, identificeren kansen en brengen samenwerkingspartners bij elkaar.

Categorie: Thema

Consumenten­campagnes

De focus in onze campagnes ligt op het promoten van andere plekken bij andere bezoekers. Zo dragen wij bij aan de spreiding van bezoekers in tijd en ruimte. Aan de hand van specifieke thema’s communiceren we direct met bezoekers in binnen- en buitenland.

Categorie: Thema

PR & Influencer Marketing

Gaat het om overtuigen, dan werkt het goed om verhalen niet zelf te vertellen, maar dit over te laten aan anderen. Hiervoor zetten we traditionele media en online influencers in.

Categorie: Thema

Travel Trade

De internationale travel trade is een belangrijke partner bij het bereiken van onze doelgroepen. We koppelen steden, regio’s en andere partners actief aan touroperators op onder meer de Duitse markt.

Categorie: Thema

Verhaallijnen

Met pakkende, thematische verhaallijnen maken we mensen nieuwsgierig en verbinden we plekken, of het nu gaat om de Nederlandse keuken, Kastelen & Buitenplaatsen, Dutch Era, Koninklijk Nederland of onze Hanzesteden.

Categorie: Thema

Zakelijke bijeenkomsten

Nederland is een goede en veelzijdige bestemming voor internationale zakelijke bijeenkomsten met veel mogelijkheden. Samen met partners promoten we dat actief op de internationale congres- en vergadermarkt.

Ben je benieuwd naar hoe onze plannen en activiteiten kunnen bijdragen aan jouw stad, regio of organisatie? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.