Foto: © Jan bijl Fotografie

Nederland overal aantrekkelijk

We zetten in op spreiding in tijd en ruimte in Nederland om optimaal te profiteren van de groeiende stroom bezoekers. Met de gewenste bezoeker op het gewenste moment op de gewenste plek streven we naar een positieve impact van bezoek op onze bestemmingen. Dit vraagt om aanbod dat relevant, bekend, bereikbaar, boekbaar, bezoekbaar en beleefbaar is.

Om ons land hierbij te ontwikkelen tot een duurzame bestemming, waar bezoek een bijdrage levert aan maatschappelijke uitdagingen, is integraal beleid nodig voor toerisme en recreatie.

Wat willen we bereiken?

Toekomstbestendig toerisme- en recreatiebeleid

Provincies, regio’s en gemeenten staan aan de lat voor de ontwikkeling van doordacht integraal beleid rondom bestemmingsmanagement. Beleid dat ruimte biedt aan het juiste aanbod en effectieve vraagsturing waarbij de belangen van bewoners, bedrijven en bezoekers in balans zijn. NBTC ondersteunt de beleidsvorming rondom bestemmingsmanagement actief met expertise en kennisdeling van onder meer data en inzichten.

(Her)ontwikkeling van relevant aanbod

Aanbodontwikkeling zorgt voor spreiding van bezoek. NBTC draagt hieraan bij met specifieke focus op de (door)ontwikkeling van aanbod dat relevant is voor de NL-doelgroep. Wij ondersteunen de gastvrijheidssector onder meer met kennisoverdracht op het gebied van bestemmingsontwikkeling en aanbodinnovaties.

Vraagsturing gericht op waardevolle bezoekers

Ook vraagsturing is een effectieve aanpak voor spreiding van bezoek. NBTC richt zich met advisering over promotieactiviteiten op het aantrekken van waardevolle bezoekers uit de omringende landen en ook op bezoekers uit eigen land. Data en inzichten spelen hierin een belangrijke rol.

Hoe doen we dit?

Met Nederland overal aantrekkelijk als focus zetten wij een aantal activiteiten in, waaronder:

  • Ontwikkelen en delen van kennis en best practices over bestemmingsmanagement
  • Inspireren en stimuleren van aanbodontwikkeling
  • Ontwikkelen en verspreiden van content via diverse (NBTC) kanalen
  • Proactief beïnvloeden van niche-touroperators, educatie van de reisindustrie en activeren van Nederlandse steden en regio’s op het gebied van travel trade bewerking

Wil je meer weten over Nederland overal aantrekkelijk?

Lees dan meer over Bestemmingsmanagement, Landelijk Gebied of laat je inspireren door voorbeelden van Digitale Belevingen.

Om steden en regio's optimaal te laten profiteren van bezoek, is het nodig dat de gewenste bezoeker op het gewenste moment op de gewenste plek komt.

Contact

Doelmarkten

Met marketingactiviteiten richt NBTC zich primair op de focusmarkten Duitsland, België, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Verenigde Staten. De intensiteit van de marktbewerking en de activiteiten die we uitvoeren hangt af van de mate waarin een markt kan bijdragen aan onze doelstellingen. In het algemeen geldt: hoe dichterbij Nederland, hoe intensiever de marktbewerking. Meer weten over de herkomstmarkten? Bekijk de informatie in onze kennisbank.

NL-doelgroep

De NL-doelgroep bestaat uit bezoekers die passen bij de positionering van Nederland en de huidige opgaven van onze bestemming. Onze doelgroep voelt zich (expliciet) aangetrokken tot onze kernwaarden: open, inventief en inclusief.

Glocalities

Voor het segmenteren van onze doelgroep gebruiken wij het Glocalities-model. De NL-doelgroep is te vinden in alle segmenten, maar vooral in dat van de Creatives. Deze doelgroep staat het meest open voor nieuwe ervaringen, buiten de gebaande paden en reist over het algemeen FIT (als Free Independent Traveler), semi-FIT (georganiseerd individueel) of in kleine groepen.