Foto: © Olivier Groot

Internationale concurrentiepositie

Nederland heeft een goede internationale concurrentiepositie, maar aantrekkelijk blijven voor bezoekers, bedrijven, talent en bewoners vraagt om continue collectieve inspanningen. Een stevigere internationale concurrentiepositie draagt op een positieve manier bij aan een duurzame bestemming Nederland. 

Wat willen we bereiken? 

Bij NBTC hanteren we op dit gebied één duidelijk doel: voor Nederland een (nog) stevigere internationale concurrentiepositie verkrijgen. We werken hieraan op verschillende manieren.

NL branding

We zetten in op de internationale branding van Nederland. Dit doen we samen met relevante ministeries, uitvoeringsorganen en sectoren. Met NL branding, rondom een eenduidig en consistent beeld van Nederland, ontstaat er synergie en versterken we de positionering van ons land in het buitenland.

Sectoroverstijgende samenwerking

Sinds de introductie in 2019 van het NL brand zijn grote stappen gezet, maar nog sterkere departement- en sectoroverstijgende samenwerking is nodig. Enerzijds om het NL brand door te vertalen naar verschillende sectoren en anderzijds om te komen tot concrete gezamenlijke acties.

Vertegenwoordiging gastvrijheidsdomein

Binnen de hiervoor noodzakelijke integrale en cross-sectorale samenwerking vertegenwoordigen wij als NBTC het gastvrijheidsdomein. De bedoeling is om Nederland, onder andere via het imago als toeristische en zakelijke bestemming, te profileren als waardevolle internationale kennis- en samenwerkingspartner.

Hoe doen we dit?

Aan het realiseren van een stevigere internationale concurrentiepositie dragen we bij met een aantal activiteiten, onder meer:

  • Aantrekken van congressen en zakelijke evenementen rondom thema’s die passen binnen het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid (MTI)
  • Als expert vanuit het toeristische domein een bijdrage leveren aan activiteiten rondom NL branding in samenwerking met Nederlandse merkpartners
  • Het ontwikkelen van cross-sectorale samenwerkingsverbanden en bewijsvoering rondom voor Nederland belangrijke thema’s
  • Laden en inzetten van het NL brand voor het trekken van bezoek, bedrijven, talent en investeringen
  • Ontwikkelen in triple helix-verband van zakelijke bijeenkomsten
Een stevigere internationale concurrentiepositie draagt op een positieve manier bij aan een duurzame bestemming Nederland

NL brand 

Nederland wil bekend staan als partner in het co-creëren van oplossingen voor mondiale uitdagingen op een open, inventieve en inclusieve manier. Kijk hier hoe wij deze ambitie vertalen in de merkbelofte ‘one of us' en een serie aansprekende verhalen over de bestemming Nederland. 

New Dutch 

De New Dutch-beweging werd opgezet om de Nederlandse innovatiekracht onder de aandacht te brengen. NBTC neemt actief deel aan deze beweging en vertaalt dit in verhalen over onder meer design, architectuur en verduurzaming in het Nederland van de 21e eeuw. 

Kansenrapport zakelijke markt 

Met het hosten van een internationaal congres over een voor Nederland belangrijk maatschappelijk thema kan ons land zich onderscheidend positioneren en zijn kennis en kunde profileren. Het Kansenrapport zakelijke markt benoemt de beste kansen hiervoor.