Foto: ©Niels Weijers

Landelijk gebied

Met aandacht voor ‘Landelijk Gebied’ stimuleren we bij NBTC ‘slow tourism’. Door dit deel van Nederland beter bereikbaar, beleefbaar en zichtbaar te maken, geven we het de aandacht die het verdient. Zo maken we het landelijk gebied aantrekkelijk voor bezoekers die bewust reizen met aandacht voor omgeving, lokale cultuur, duurzaamheid en kleinschaligheid.

Samen met partners richten we ons op het ontwikkelen en delen van kennis. En op aanbod dat we toegankelijk en beter beleefbaar maken. Ook ontwikkelen we nieuw aanbod in het landelijk gebied.

Daarnaast bekijken we met stakeholders hoe we de toegevoegde waarde van de vrijetijdseconomie en het belang van bezoekers een plek kunnen geven in de diverse ontwikkelingen en programma’s die nu spelen in het landelijk gebied. Dit doen we onder de noemer “Duurzaam beleefbaar landschap”.

Zo hebben we een verkenning gedaan naar de kansen voor agrotoerisme en zijn we een landelijke werkgroep gestart waarin we met verschillende partijen uit het agrarisch domein werken aan een duurzaam beleefbaar landschap. Ook de ontwikkeling van streekproducten en routenetwerken spelen hierbij een belangrijke rol.

Voor wie/met wie? 

  • Beleidsmakers bij landelijke overheden, provincies en gemeenten;
  • natuurorganisaties, zoals terreinbeherende organisaties;
  • DMO’s (destinatiemanagement-organisaties);
  • brancheorganisaties;
  • kennisinstellingen.

Wat willen we bereiken?

  • Een verblijf in het landelijk gebied is aantrekkelijk voor bewuste bezoekers: bedrijven willen hier graag in investeren en voor bewoners is het prettig wonen in het landelijk gebied.
  • Meer ruimte om te recreëren in het landelijk gebied door toerisme en recreatie mee te nemen in de gebiedsplannen en -ontwerpen.

Onze activiteiten 

We werken aan diverse thema's:

Meerdere mensen lijken over het water te lopen tijdens het Wandelen over Water-evenement

Duurzaam Beleefbaar Landschap

Een duurzaam beleefbaar landschap is een aantrekkelijk landschap voor bewoners en bezoekers, waarmee men zich verbonden voelt; een duurzaam ontwikkeld landschap om in balans met de natuurlijke en sociale omgeving te recreëren, te ontdekken en te ontspannen.

Lees verder over duurzaam beleefbaar landschap


Agenda Natuurinclusief

Vanuit NBTC zijn we vertegenwoordigd in de Agenda Natuurinclusief. Hierin werken we samen met partners aan het versterken van de natuur, overal in Nederland. Het vrijetijdsdomein is één van de negen domeinen.

Lees verder over de Agenda Natuurinclusief


Agrotoerisme

Agrotoerisme is bij bezoekers in opkomst en ook de maatschappelijke opgaven bieden kansen voor de ontwikkeling van regio’s en gebieden in Nederland. Welke concrete ontwikkelingen, vragen, wensen en behoeftes zijn er nu als het gaat om agrotoerisme?

NBTC heeft een eerste verkenning gedaan en is een landelijke samenwerking gestart.

Meer informatie over Agrotoerisme vind je hier


Streekproducten

Er is steeds meer interesse bij de consument voor gezond en duurzaam geproduceerd eten. Regionale en lokale (streek)producten die met vakmanschap en op duurzame wijze worden geproduceerd zijn goed voor het milieu én voor de lokale economie, zorgen voor een beter begrip van onze buurt en creëren sociale, lokale en regionale verbinding.

Lees alles over (streek)producten

Foto vanaf hoogte van een man die kersen plukt

Infrastructuur voor wandelen, fietsen en varen

Samen creëren we een aantrekkelijk, bereikbaar én toegankelijk landelijk gebied. We verzamelen goede voorbeelden, verbinden diverse stakeholders. Door aantrekkelijke routes te faciliteren, zorgen we voor een goede verbinding tussen stad en land. Zo maken we het voor bezoekers makkelijker om in én naar de natuur te komen. Zo maken we het voor bezoekers makkelijker om in én naar de natuur te komen.  

Lees ook over ons fietsonderzoek in de kernmarkten

Meedoen?  

Wil je ook aan de slag met het beleefbaar, bereikbaar en zichtbaar maken van het landelijk gebied? Of op een andere manier samen aan de slag met dit onderwerp? Neem contact op met Doron Verstraelen