Foto: © Veerle Sloof

Verduurzaming

Duurzaamheid is een thema met hoge prioriteit, ook in toerisme en recreatie. Wereldwijd staat de sector voor 8% van alle CO2-uitstoot. De urgentie om de uitstoot niet verder te laten stijgen, is in de sector breed geland. Hoewel er al veel gebeurt, is een grotere beweging nodig.

Wat willen we bereiken?

Verdere (ecologische) verduurzaming van de sector

Internationale, nationale en lokale initiatieven vestigen de aandacht op het belang van verduurzaming. Zij inspireren en bieden handvatten om de verduurzaming te versnellen. Als NBTC bieden wij deze visiedocumenten en leidraden actief aan bij onze achterban.

Duurzaam ondernemerschap

Toeristische ondernemers met een schaalgrootte van groot tot klein moeten verantwoordelijkheid nemen voor de ecologische impact van hun bedrijfsvoering. NBTC draagt hieraan bij middels samenwerking met vele partners, zowel publiek als privaat. We verzamelen en delen kennis, inspireren ondernemers en bieden concrete handvatten.

Hoe doen we dit?

De duurzaamheidsdoelen streven we na met een reeks aan activiteiten:

  • Strategievorming, faciliteren van samenwerking en kennisdeling en bijdragen aan het momentum voor duurzaamheidsvraagstukken, zoals rondom klimaatmitigatie en -adaptatie en duurzame certificering
  • Verzamelen en ontsluiten van kennis en data rondom de CO2-footprint van bezoekers en relevante labels en certificering
  • Faciliteren van koplopers in de sector door partijen met elkaar te verbinden en een platform te bieden om bij elkaar te komen, kennis te delen en vraagstukken aan te pakken
  • Organiseren en deelnemen aan (inter)nationale werkconferenties
  • Duurzaamheid integreren in onze marketing- en media- activiteiten, zoals met duurzame persreizen, content en marketingcampagnes.
Er gebeurt al veel om de CO2-uitstoot van onze sector niet verder te laten stijgen, maar een grotere beweging is nodig.

Handvatten voor verduurzaming

Diverse organisaties publiceerden visies en koersdocumenten voor verduurzaming in de toeristische sector. Zo zijn er de Glasgow Declaration, de Onderzoeksagenda Verduurzaming, de WTTC Net Zero Roadmap en de duurzaamheidsplannen van steden en regio’s.

Koersdocument Op weg naar klimaatneutraal toerisme

Het in september 2022 gepubliceerde koersdocument Op weg naar klimaatneutraal toerisme beschrijft de kansen en uitdagingen op weg naar duurzaam en klimaatneutraal toerisme. Bekijk en download het document hier.