Foto: © Iris van den Broek

Digitale transformatie

Digitalisering maakt dat ontwikkelingen snel gaan, ook in het gastvrijheidsdomein. Doorlopend zien we hoe nieuwe toepassingen hun weg vinden naar de samenleving. Onze bezoekers verwachten in toenemende mate dat we hier als bestemming in meebewegen. Maar de opkomst van o.a. de platformeconomie, de deeleconomie, digitalisering van bedrijfsprocessen en kunstmatige intelligentie zijn stuk voor stuk disruptieve ontwikkelingen, die voor de toeristische sector van invloed zijn op de concurrentiepositie.

Wat willen we bereiken?

We streven naar een succesvolle digitale transformatie van het gastvrijheidsdomein.

Gezamenlijk aangaan, gezamenlijk profiteren

We hechten groot belang aan het behoud en de uitbreiding van een gevarieerd en concurrerend productaanbod, dat digitaal ontsloten is zoals bezoekers dit verwachten. De uitdagingen die dit met zich meebrengt, moeten we als sector gezamenlijk aangaan, zodat we ook gezamenlijk profiteren van de kansen die de digitale transformatie biedt.

MKB ondersteunen

Veel toeristische ondernemingen zijn mkb-organisaties. Bepalend voor de couleur locale, maar lang niet altijd in staat om effectief te reageren op grote ontwikkelingen. Het is belangrijk dat deze aanbieders voldoende steun krijgen bij het doorlopen van de digitale transformatie. NBTC neemt hierin graag het voortouw en trekt hierbij op met onder meer kennisinstellingen en brancheverenigingen.

Hoe doen we dit?

Een betere benutting van digitaliseringsmogelijkheden vullen wij in met een aantal activiteiten:

  • Gezamenlijk ontwikkelen van een digitale visie voor het gastvrijheidsdomein
  • Opstellen en uitvoeren van een centrale actieagenda voor digitalisering, samen met brancheorganisaties, kennisinstellingen, DMO's/CMO's en overheden
  • Faciliteren van samenwerking en kennisdeling rondom technologische en digitale ontwikkelingen
  • Onderhouden van een (inter)nationaal koplopernetwerk op het gebied van digitale transformatie
  • Uitgeven van kennispublicaties
  • Aanjagen van digitale pilots
  • Verdiepend onderzoek en een jaarlijkse digitaliseringsmonitor van de sector
In het licht van onze internationale concurrentiepositie zetten wij in op een gevarieerd en concurrerend productaanbod, dat digitaal ontsloten is zoals bezoekers dit van ons verwachten.