Foto: © Jan Bijl Fotografie

Lusten en lasten in balans

Toerisme en recreatie hebben economische, ecologische en sociaal-maatschappelijke impact op onze leefomgeving. Deze impact kan positief en negatief zijn. Om te zorgen dat bewoners vooral de positieve kanten van bezoek ervaren is sturing nodig; bestemmingsmanagement brengt de krachten in evenwicht en bewaakt het draagvlak voor bezoek.

Wat willen we bereiken?

Wat betreft deze opgave gaat het om één duidelijk doel: een positieve sociaal-maatschappelijk impact van bezoek creëren ten behoeve van de brede welvaart. We werken hier op verschillende manieren aan.

Verbeteren leefbaarheid en welzijn: groter draagvlak voor bezoek

Samen met partners werken we eraan om de lusten te optimaliseren en de lasten te verminderen. Door proactief aan de bestemming te werken, raakt de sector maatschappelijk meer betrokken en benutten we optimaal de positieve impact van bezoek op de brede welvaart.

Bezoekersmanagement voor grip op bezoekersstromen

Met effectief bezoekersmanagement sturen we bezoekersstromen op zo’n manier dat leefbaarheid, beleving en veiligheid met elkaar in balans zijn. We brengen onder meer kennis samen en delen praktijkvoorbeelden om bestemmingen te inspireren en te ondersteunen.

Bewonersprofijt als leidend principe

Ook bewoners moeten profiteren van toerisme en recreatie in hun leefomgeving. We noemen dit bewonersprofijt en het is een belangrijke voorwaarde voor draagvlak. We zijn actief betrokken bij deze vrij nieuwe discipline en ondersteunen de diverse samenwerkingsverbanden, experimenten en onderzoeken die te maken hebben met bewonersprofijt.

Hoe doen we dit?

Een positieve sociaal-maatschappelijk impact van bezoek realiseren doen we onder andere door:

  • Identificeren en agenderen van ontwikkelingen en uitdagingen in het gastvrijheidsdomein (zoals drukte of overlast) die grote impact hebben op het welzijn van inwoners.
  • Ontwikkelen en delen van kennis en opbouwen van een handelingsrepertoire om bewonersprofijt te vergroten en de positieve impact van bezoek op de brede welvaart optimaal te benutten.
  • Faciliteren van samenwerkingsverbanden, zoals het netwerk van natuur- en recreatiegebieden en rondom zogenoemde hotspots.
Bestemmingsmanagement brengt alle krachten in evenwicht en bewaakt het draagvlak voor bezoek.

Handreiking Bezoekersmanagement

Bezoekersmanagement gaat over het sturen van bezoekersstromen. Onze Handreiking Bezoekersmanagement bevat een breed toepasbaar stappenplan om bezoekersmanagement effectief in te zetten voor toeristische (stads)centra en (natuur)recreatiegebieden.


Hoe bezoek bijdraagt aan bewonersprofijt 

Deze publicatie behandelt het theoretisch kader bestaande uit de impacteffecten, de verschillende dimensies van impact én de totstandkoming van meerwaarde vanuit bezoek voor inwoners. Dit wordt praktisch geïllustreerd met concrete voorbeelden uit binnen- en buitenland. 


Platform Bestemmingsmanagement

Hoe pak je effectief bestemmingsmanagement aan? Hoe doen anderen dit? Op deze website vind je de nationale leidraad voor Bestemmingsmanagement, het zeven-stappenmodel, voorbeelden uit de praktijk en handige tools.