Foto: © Sjoerd Bracke & Cuno de Bruin

Bestemmings­management

Hoe pakken we lokaal, regionaal en landelijk toerismebeleid integraal aan? En hoe vertaal je de principes van Perspectief 2030 door naar jouw bestemming? Vanuit het programma Bestemmingsmanagement ondersteunt NBTC gemeenten en provincies actief bij de implementatie en uitvoering van Perspectief 2030. Samen met overheden, DMO’s, kennisinstellingen, adviesbureaus en brancheorganisaties maken we bestemmingsmanagement concreet én toepasbaar.

Integraal bestemmingsmanagement

Een sterke gastvrijheidssector vraagt om een integraal en duurzaam toerismebeleid op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Het is onze missie om de totstandkoming van dit beleid te ondersteunen. De landelijke visie Perspectief 2030 vormt daarvoor de basis.

Werk maken van een duurzame bestemming Nederland vraagt om een nieuwe, integrale aanpak rond bestemmingsmanagement.

Toepassen op de eigen bestemming

Integraal bestemmingsmanagement is relatief nieuw én complex. Het vraagt afstemming van beleid met andere domeinen. Zowel nationaal als internationaal werken veel partijen hieraan, wat bijdraagt aan de verdere ontwikkeling en professionalisering. NBTC maakt dit inzichtelijk. Ook ontwikkelen we instrumenten die beleidsmakers kunnen gebruiken bij het toepassen van bestemmingsmanagement voor de eigen stad en regio. Bijvoorbeeld de leidraad bestemmingsmanagement, een overkoepelende methodiek met zeven concrete stappen. Deze kwam tot stand in een landelijke werkgroep van o.a. provincies, het ministerie van EZK, DMO's, CMO's en brancheorganisaties.

Voor én met wie? 

  • Beleidsmakers bij het rijk, provincies en gemeenten
  • DMO’s en CMO’s 
  • Brancheorganisaties
  • Adviesbureaus 
  • Kennisinstellingen 

Onze activiteiten

  • Via presentaties, (netwerk)bijeenkomsten en -events inspireren we de sector om Perspectief 2030 regionaal te implementeren. Ook helpen we overheden met de regionale en lokale doorvertaling. 
  • Samen met de werkgroep Bestemmingsmanagement ontwikkelden we vanuit de Actie-agenda Perspectief 2030 een overkoepelende methodiek: de leidraad bestemmingsmanagement.
  • We verzamelen en delen kennis, best practices en ontwikkelen praktische tools voor effectief bestemmingsmanagement.

Interviews

Categorie: Publicatie

‘Drenthe staat als fietsprovincie stevig op de kaart’

Afgelopen zomer legde Henk Brink, gedeputeerde voor provincie Drenthe, het stokje neer. Twaalf jaar lang was hij gedeputeerde, eerst voor Mobiliteit en vervolgens voor Vrijetijdseconomie. Drenthe staat er volgens hem als bestemming goed voor. Hij praat met NBTC over het aantrekken van toerisme, extra voorzieningen die hierdoor kunnen bestaan en de maatschappelijke kansen die de toename van bezoek creëert voor Drenthe.

Categorie: Publicatie

‘Het wordt steeds duidelijker: toerisme kun je sturen’

Het toerisme bloeit weer flink op na de pandemie. Wat betekent dat voor de economie, het milieu en de bewoners van Nederland? En welke oplossingen zijn er om de lusten en lasten van toerisme in balans te brengen? Dat vragen we in een reeks interviews aan experts in het werkveld. Deze keer aan het woord: Douwe Wielenga van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli).

Wat willen we bereiken? 

  • Een integraal en duurzaam toerismebeleid op landelijk, regionaal en lokaal niveau.

Meedoen? Meedenken?

Wil je ook weten hoe je bestemmingsmanagement effectief inzet voor het toerismebeleid in jouw gemeente of regio? Of wil je meedenken over hoe we kunnen komen tot een integraal en duurzaam toerismebeleid in Nederland?
We werken graag met je samen! Neem vast een kijkje in onze kennisbank of neem contact op met Bastiaan Overeem via bovereem@holland.com.

Meer weten?

Hoe pas je integraal bestemmingsmanagement toe voor jouw bestemming?

Lees er hier alles over.

Categorie: Thema

Bestemming Nederland

Met de landelijke visie op toerisme Perspectief Bestemming Nederland 2030 werken we aan een duurzame en toekomstbestendige ontwikkeling van bestemming Nederland. Het uitgangspunt hierin is dat toerisme kan en moet bijdragen aan onze economie en maatschappij. Aan de leefbaarheid in stad en landelijk gebied. Zo werken we aan een bestemming waarin toerisme een bijdrage levert aan het welzijn en de welvaart van álle Nederlanders.

Categorie: Thema

Perspectief 2030

Perspectief Bestemming Nederland 2030 is de landelijke visie op toerisme in Nederland. Deze visie werd samengesteld door ruim 100 experts uit sectoren als toerisme, mobiliteit, onderwijs en cultuur. Ook bestuurders en bewoners waren hierbij betrokken.

Categorie: Thema

Actieagenda

Voor het realiseren van de ambitie in Perspectief 2030 is in 2019 een actieagenda opgesteld die werd omarmd door het Rijk, de provincies en NBTC.

Categorie: Thema

Doorvertaling P2030

Perspectief 2030 is de landelijke visie op toerisme. Een visie krijgt pas echt waarde als we er samen in de praktijk mee aan de slag gaan. NBTC helpt graag bij het doorvertalen van Perspectief 2030 naar jouw regionale en lokale situatie.