Zonnepark in Ooltgensplaat, Zuid-Holland
Foto: © Micha Keijser via NLPlatform

Reputatie Nederland

Een sterke internationale concurrentiepositie draagt op een positieve manier bij aan bestemming Nederland. Via het programma “Reputatie Nederland” werkt NBTC actief mee aan die positie. Ons land wil bekendstaan als partner in het co-creëren van oplossingen voor mondiale oplossingen op een open, inventieve en inclusieve manier; een ambitie die naadloos aansluit op Perspectief 2030, de nationale visie van onze sector.  

Integrale samenwerking 

De landelijke positioneringsstrategie is omarmd door alle domeinen die betrokken zijn bij de nation branding. Denk aan het aantrekken van investeringen, talent, studenten en bezoekers. Ze komen samen in de NL Brand Werkgroep. NBTC is actief lid van deze werkgroep, waarin integrale samenwerking steeds meer vorm krijgt.  

Verhalen en symbolic actions 

We vertalen de ambitie in aansprekende verhalen over de bestemming Nederland. Evenementen geven het verhaal de nodige urgentie en steden en regio’s de lokale beleving. De focus van NBTC ligt hierbij in eerste instantie op twee thema’s: Water en New Dutch. 

Daarnaast werken we met partners uit de sector en andere domeinen aan gemeenschappelijke projecten die het merk Nederland (NL Brand) versterken, de zogenaamde symbolic actions.

Ook jouw organisatie kan meehelpen het merk Nederland te versterken! 

Voor wie/met wie?

 • Ministeries: Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Klimaat, Algemene Zaken
 • NL Brand partners; Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), VNO/NCW-MKB Nederland, Nuffic, Dutch Culture, Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), Netherlands Point of Entry 
 • DMO’s/CMO’s
 • Academia en consultants Place branding
 • Partners rond thema Water en New Dutch

Wat we willen bereiken

 • Versterkt NL Brand
 • Monitoring van NL Brand en de reputatie van Nederland voor bezoekers
 • On-brand verhalen in tekst en beeld
 • On-brand projecten en symbolic actions
 • Mediabank met on-brand video’s, beelden en verhalen
 • Cross-sectorale samenwerking rond het thema Water
 • Cross-sectorale samenwerking rond het thema New Dutch

Onze activiteiten

 • Samen met partners werken aan een gezamenlijk verhaal voor het thema New Dutch en het thema Water. Samen maken we content en stimuleren we aanbodontwikkeling en symbolische acties
 • Samenwerken aan een integraal themajaar 2025 voor New Dutch.
 • Ontwikkelen van on-brand content voor partners en eigen gebruik bij de de branding van Nederland. We verspreiden ook content via onze Mediabank en de NL Toolkit.
 • Monitoren van NL Brand en Reputatie Nederland. Daarbij zoomen wij als NBTC in op Nederland als aantrekkelijke bestemming voor waardevolle bezoekers.

Meer informatie 

Lees meer over ons NL brand of kijk in de Mediabank voor het gebruik van on-brand content over jouw bestemming.  

Wil je meer weten over hoe je als DMO of CMO het merk Nederland kunt versterken? Kijk dan hier.

Meedoen?

Wil je ook meewerken aan een van de activiteiten binnen het programma Reputatie Nederland? Helpen het merk Nederland te versterken? Neem contact op met Maartje Schouten via mschouten@holland.com