Foto: © Iris van den Broek

Verduurzaming gedrag

We werken aan klimaatneutraal toerisme. Dat vraagt om een aantal inzichten, bijvoorbeeld in de impact van bezoek op het klimaat. En hoe bezoekers denken over duurzaamheid. Maar net zo  belangrijk om te weten is: hoe duurzaam gedragen bezoekers zich voor en tijdens hun reis? Via het programma ‘Verduurzaming gedrag’ doen we onderzoek naar én stimuleren we duurzaam reisgedrag.     

Duurzaam reisgedrag onderzoeken en stimuleren

Ten eerste kijken we naar het gedrag van bezoekers in relatie tot hun verblijf in Nederland – in het bijzonder naar hoe bewust ze zich zijn van duurzame keuzes. Voor de nieuwste inzichten werken we samen met uiteenlopende partijen, van kennisinstituten tot brancheorganisaties. Met hen attenderen we bezoekers op duurzaam gedrag en stimuleren we dit gedrag waar nodig. Zo moedigen we internationale bezoekers bijvoorbeeld aan om de fiets te gebruiken, een duurzame manier van reizen waar ons land bij uitstek geschikt voor is. 

Voor wie/met wie? 

 • Beleidsmakers
 • Ondernemers uit het toeristisch bedrijfsleven
 • DMO’s 
 • Brancheorganisaties
 • Instanties en organisaties in het ‘fietsdomein’
 • Touroperators
 • Accommodaties
 • Meetings & Conventions-partijen
 • Adviesbureaus
 • Kennisinstellingen 

Waar werken we naartoe? 

 • Als bestemming Nederland voldoen we in 2030 aan de internationale klimaatdoelen.

Onze activiteiten 

 • Met de Emissiemonitor inzicht geven in de ecologische impact van inkomend bezoek. 
 • Overzicht van het duurzaam toeristisch aanbod van travel trade partijen in onze kernmarkten.  
 • Internationale best practices over duurzaam toerisme in ons omringende landen verzamelen. Die inzichten stellen we beschikbaar via whitepapers en webinars.   
 • Ontwikkelen van mogelijke marktonderzoeksbenaderingen voor duurzaam denken en handelen. Dit geeft een eerste inzicht in psychologische belemmeringen om duurzaam te handelen.  
 • Pilots in gedragsonderzoek om meer bezoekers op de fiets te krijgen.  
 • Verder verduurzamen van persreizen en kennis daarover met partners delen (bekijk de whitepaper). 

Meedoen? Meedenken?

Wil je meedenken en aanhaken bij een van onze initiatieven voor de verduurzaming van het bezoekersgedrag? We werken graag met je samen! Neem contact op met Martin Pohl via mpohl@holland.com.

Categorie: Thema

Actieagenda

Voor het realiseren van de ambitie in Perspectief 2030 is in 2019 een actieagenda opgesteld die werd omarmd door het Rijk, de provincies en NBTC.

Duurzaam toerisme: ook interessant
Op de volgende pagina’s vind je meer informatie over duurzaam toerisme: