Foto: © Sjoerd Bracke & Cuno de Bruin

Data en inzichten

Wij willen een sterk data-ecosysteem neerzetten, waarin sector, kennisinstellingen en overheden samen werken op basis van relevante (open) databronnen. Op deze manier willen we data gedreven keuzes bevorderen. De behoefte aan een samenwerking tussen deze partijen heeft gezorgd voor de oprichting van een drietal samenwerkingsverbanden:

 • Landelijke Data Alliantie (LDA)
 • Data & Development Lab (DDL)
 • Data Center Toerisme (DCT)

Data en inzichten vormen de basis van goed beleid. Met de juiste data kunnen we samen met de sector een effectieve bijdrage leveren aan het realiseren van de langetermijnvisie Perspectief 2030.

De basisdata is nog niet genoeg op orde, daarom werken we met partners in de Landelijke Data Alliantie (LDA) aan nieuwe en betere basisdata en inzichten. Hiernaast ontwikkelen en stimuleren we het gebruik van standaarden. In samenwerking met kennispartners werken we aan een nationale datastrategie voor toerisme.

Via het Data & Development Lab (DDL) stimuleren we onderzoek naar nieuwe technieken en databronnen. Bij het Data Center Toerisme (DCT) voeren we analyses uit op reeds beschikbare (CBS-)datasets. Zo werken we toe naar een geharmoniseerde basisset aan relevante toeristische data en inzichten, beschikbaar voor de gehele sector en met voldoende regionale diepgang

Voor wie/met wie?

 • LDA netwerk 
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • CELTH 
 • Provincies in Nederland
 • Destinatie (of City) Marketing Organisaties (DMO’s/CMO’s)
 • Kenniscentra 
 • CBS
 • Destinatie Nederland

Onze activiteiten

 • LDA programmabureau
 • Kennis delen binnen het LDA-netwerk
 • Onderzoek Inkomend Toerisme & Onderzoek Inkomend Dagbezoek
 • Onderzoek Toeristisch Bezoek aan Steden
 • Vrijetijdsonderzoek
 • Coördinatie datapilots vanuit amendementsgeld
 • Verdiepend onderzoek op CBS microdata via Data Center Toerisme
 • Innovatieve projecten binnen Data & Development Lab

Kijk ook eens in onze kennisbank voor informatie en (data)publicaties.

Meedoen? 

Wil je aansluiten bij één van de onderzoeken of kennissessies? Of op een andere manier aan de slag met dit onderwerp? Neem een kijkje bij Samenwerken of neem contact op met Marieke Politiek via mpolitiek@holland.com.