Wat we doen

Onze organisatie werkt vanuit vier werkterreinen: Intell & Insights, Strategie & Innovatie, Destination Development en Marketing. De teams dragen – elk vanuit hun eigen expertise én enthousiasme – bij aan Nederland als aantrekkelijke bestemming voor bezoekers, bedrijven en bewoners.

Intell & Insights

Kennis en data vormen de basis voor de ontwikkeling van bestemming Nederland. Intell & Insights signaleert relevante trends en ontwikkelingen en biedt inzicht in herkomstmarkten en bezoekersgroepen. Het team voert eigen onderzoeken uit, waaruit onder andere onze MarketScans voortkomen. Daarnaast participeert NBTC in diverse gezamenlijke onderzoeksinitiatieven.  

Strategie & Innovatie

Dit team houdt zich bezig met de strategievorming op verschillende thema’s en het stimuleren van innovatie. Dit kan gaan om zowel sectorbrede strategie- en visievorming (zoals Perspectief 2030) als op specifieke thema’s (zoals verduurzaming).
Ook adviseert Strategie & Innovatie steden en regio’s als het gaat om toerisme- en recreatiebeleid. Met een klein team van strategen wordt ingespeeld op onder meer maatschappelijke en technologische ontwikkelingen die relevant zijn voor bestemming Nederland.

Destination Development

… oftewel bestemmingsontwikkeling. Dit team stimuleert en faciliteert de ontwikkeling van relevant toeristisch aanbod in ons land. Destination Development identificeert kansen, inspireert betrokkenen en brengt samenwerkingspartners bij elkaar. Ze coördineren en faciliteren deze samenwerkingen en dragen zorg voor deling en verspreiding van opgedane kennis.  

Marketing

Met onze marketingcommunicatieactiviteiten richten we ons op zowel de consumenten- als de zakelijke markt. Met  Perspectief 2030  als uitgangspunt ligt de focus van dit team op het promoten van ándere plekken bij ándere, graag geziene bezoekers. Zo dragen wij bij aan de spreiding van bezoekers in tijd en ruimte.  

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor samenwerking en ondersteuning vanuit de verschillende teams? Neem dan een kijkje bij onze activiteiten of neem contact op.

Categorie: Publicatie

Strategie en aanpak 2024-2027

22 januari 2024

Vanuit de visie Perspectief 2030 onthullen we in 'Kansrijke transities' onze strategie 2024-2027. Een open uitnodiging voor samenwerking op weg naar duurzame ontwikkeling. Neem contact op en laten we samen de toekomst van Nederland vormgeven.