Bestemming Nederland

Vanuit de landelijke visie op toerisme ‘Perspectief 2030’ werkt NBTC hard aan de duurzame ontwikkeling van Nederland als toeristische en zakelijke bestemming. Want toerisme levert ons land veel op. Samen met andere belanghebbenden zorgen we ervoor dat we die waarde van bezoek ten volle kunnen benutten. En tegelijkertijd de lasten van bezoek beperken. We doen dat vanuit een gedeeld belang van bedrijven, bezoekers én bewoners. Om extra vaart te maken werken we zoveel mogelijk samen met onze partners binnen en buiten de sector. Zo bundelen we kennis en kunde, en creëren we slagkracht.

Iedereen profijt van toerisme

Het uitgangspunt: toerisme kan en moet op lange termijn bijdragen aan onze economie en maatschappij. Aan de leefbaarheid en de vitaliteit in het landelijk gebied en de stad. Via gerichte acties werken we aan een bestemming waarin toerisme een positieve impact heeft op het welzijn en de welvaart van álle Nederlanders.

Integrale aanpak destinatiemanagement

Toerisme inzetten voor maatschappelijke opgaven, vraagt wel om een fundamenteel andere aanpak: van promotie naar een integrale aanpak van bestemmingsmanagement. Op nationaal, regionaal en lokaal niveau. En door andere beleidsdomeinen die gelieerd zijn aan toerisme, vanaf het begin af aan te betrekken.

NBTC verbindt en ondersteunt steden, regio’s, ondernemers en andere belanghebbenden op deze vraagstukken en bewaakt de samenhang. Ook helpen we partijen met data en inzichten, advies over positionering, ontwikkeling van relevant aanbod en marketing.

Lees verder over de strategie en aanpak voor Bestemming Nederland

Categorie: Thema

Perspectief 2030

Perspectief Bestemming Nederland 2030 is de landelijke visie op toerisme in Nederland. Deze visie werd samengesteld door ruim 100 experts uit sectoren als toerisme, mobiliteit, onderwijs en cultuur. Ook bestuurders en bewoners waren hierbij betrokken.

Categorie: Thema

Actieagenda

Voor het realiseren van de ambitie in Perspectief 2030 is in 2019 een actieagenda opgesteld die werd omarmd door het Rijk, de provincies en NBTC.

Categorie: Thema

Aanpak Bestemmingsmanagement

Bestemmingsmanagement vormt de centrale strategie voor de uitvoering van Perspectief 2030 en vereist samenwerking tussen veel verschillende partijen binnen en buiten de gastvrijheidssector.