Foto: © Sjoerd Bracke & Cuno de Bruin

Verduurzaming bestemmingen

We werken toe naar klimaatneutraal toerisme. Daarvoor willen we toe naar duurzaamheid als een vast onderdeel van ontwikkelingen in de gastvrijheidssector. NBTC jaagt deze ontwikkeling aan. Dit begint bij de verkenning van wat een bestemming duurzaam maakt, hoe we dit meetbaar kunnen maken en welke manieren er zijn om te verduurzamen. We nemen Nederlandse steden en regio’s mee in dit traject, van visievorming en bestemmingsontwikkeling tot marketing. De eerste stap is het gezamenlijk opstellen van een roadmap die de weg beschrijft naar klimaatneutraal toerisme. Daarbij bouwen we voort op de ambities uit de landelijke visie Perspectief 2030, de principes en het framework van de Glasgow Declaration en de onderzoeksagenda Duurzaamheid van CELTH

Onze ambitie is om als bestemming Nederland in 2030 minimaal te voldoen aan de internationale klimaatdoelen. Daarvoor moeten we versnellen. NBTC is in 2022 gestart met het samenstellen van de roadmap De Weg naar Klimaatneutraal Toerisme in Nederland. Samen met CELTH, DMO’s, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, brancheorganisaties, ondernemers en vele andere partners werken we hierin aan een zo volledig mogelijk overzicht van uitdagingen, kansen en belemmeringen die we als sector tegenkomen. Dit proces gebruiken we ook om te komen tot een stevig en intensief netwerk rondom het onderwerp van verduurzaming van de sector, waarmee we concrete opvolging kunnen geven aan de kansen en belemmeringen.

Voor wie/met wie?

  • Beleidsmakers  
  • Ondernemers uit het toeristisch bedrijfsleven 
  • DMO’s
  • Brancheorganisaties
  • Adviesbureaus
  • Kennisinstellingen

Waar werken we naartoe? 

  • Als bestemming Nederland voldoen we in 2030 aan de internationale klimaatdoelen.

Onze activiteiten

  • Samen met DMO’s, kennisinstellingen, rijk en de sector ontwikkelen we de roadmap De Weg naar Klimaatneutraal Toerisme in Nederland.
  • Actief netwerk rondom het onderwerp verduurzaming van de sector.
  • Via (netwerk)bijeenkomsten en -events zoals de jaarlijkse Toerismetop, geven we de sector inspiratie om bij te dragen aan klimaatneutraal toerisme.

Meedenken? Aanhaken? 

Wil je meedenken en aanhaken bij een van onze initiatieven voor de verduurzaming van de sector? We werken graag met je samen! Neem contact op met Ewout Versloot via eversloot@holland.com.

Categorie: Publicatie

Rapport: Envisioning tourism by 2030 and beyond 

1 maart 2023

Vandaag is het rapport verschenen van The Travel Foundation die in samenwerking met CELTH, BUAS, NHL Stenden en EFTI onderzoek hebben gedaan naar de manieren waarop toerisme internationaal kan voldoen aan de klimaatdoelen van Parijs. Internationale samenwerking van alle betrokken stakeholders is cruciaal voor een succesvol eindresultaat. Envisioning tourism by 2030 and beyond: the changing shape in a decarbonising world.

Categorie: Publicatie

Koersdocument 'Op weg naar klimaatneutraal toerisme'

23 september 2022

Tijdens de Toerisme Top op maandag 26 september wordt het koersdocument ‘Op weg naar klimaatneutraal toerisme’ gepresenteerd.