Foto: © Ernst Wagensveld

Kennis en Data

We werken aan een grotere netto positieve impact van toerisme en recreatie op de bestemming Nederland. Datagedreven werken verbetert en versnelt dit proces. Veel data en kennis zijn al beschikbaar, maar actualisatie, monitoring en aanvullingen zijn doorlopend nodig.

Wat willen we bereiken? 

Door data en kennis te verwerken tot bruikbare inzichten, samen met kennisinstellingen en andere partners, maken we het voor de sector eenvoudiger om in te spelen op ontwikkelingen. Het doel is om de kennisbasis van de sector te vergroten en binnen de sector meer datagedreven te werken.

Hoe willen we dat bereiken?

Werken aan deze doelen doen we met diverse activiteiten, waaronder:

  • Verzamelen van data, trends en marktkennis op het gebied van toerisme en recreatie (zakelijk, toeristisch en recreatief dag- en verblijfsbezoek)
  • Coördineren en uitvoeren van landelijke monitors ten behoeve van ‘data op orde’ vanuit de Nationale Datastrategie, zoals het Onderzoek Inkomend Toerisme, het Onderzoek Inkomend Dagbezoek en het Nederlands Vrijetijdsonderzoek
  • Vormen van expertise en strategie op actuele onderwerpen, waaronder toepassing van (big) data, doelgroepsegmentatie en gedragsbeïnvloeding
  • Delen van kennis en toepassen van data en expertise via dashboards, publicaties, presentaties, webinars en persoonlijk advies
Door data en kennis te verwerken tot bruikbare inzichten maken we het voor de sector eenvoudiger om in te spelen op ontwikkelingen.

Contact

Marieke Politiek - Intell & Insights

Manager Intell & Insights
Kijk eens in onze kennisbank voor meer informatie of voor een van de vele datapublicaties.

Naar de kennisbank


Dashboard Staat van Bestemming Nederland

Het dashboard de Staat van Bestemming Nederland draagt met relevante datasets en indicatoren bij aan de duurzame ontwikkeling van de bestemming Nederland. Een jaarlijkse publicatie brengt de brede economische, ecologische en sociaal-maatschappelijke impact van bezoek in kaart.

Landelijke Data Alliantie

NBTC participeert in de Landelijke Data Alliantie (LDA). Dit is een netwerk van overheden, kennisinstellingen, DMO’s/ CMO’s, Destinatie Nederland, het CBS en NBTC. Binnen de LDA delen we kennis, inzichten en data over toerisme van, naar en in Nederland. Leidraad hiervoor is de in 2023 opgeleverde Nationale Datastrategie.