Foto: © Hollandse Hoogte / ANP Foto / Frans Lemmens

Congresprogrammering

Congressen zijn voor kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden een effectieve manier om de Nederlandse kenniseconomie internationaal op de kaart te zetten. We kunnen ze strategisch inzetten voor de branding van Nederland. Door een internationaal congres in Nederland te hosten kan ons land zich immers onderscheidend positioneren met onze kennis en kunde van een belangrijk maatschappelijk thema. Zo versterken we de internationale reputatie die we voor ogen hebben: een land dat werkt aan oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen. 

Daarom wil NBTC samen met overheden, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven bouwen aan (tijdelijke) coalities rondom congresthema’s. Thema’s die voor Nederland relevant zijn. Dankzij deze ‘triple helix’ krachtenbundeling kunnen we nieuwe internationale business events in Nederland initiëren. In het programma Congresprogrammering inventariseren we kansen, partners en werken we toe naar een congresagenda. 

Voor wie/met wie? 

  • Ministeries 
  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 
  • NFIA 
  • EP-Nuffic 
  • Kennisinstellingen 
  • Brancheorganisaties  

Wat willen we bereiken? 

  • Een actief netwerk binnen de zogenaamde triple helix (overheden, bedrijfsleven en onderwijs), waarin de grotere thema’s en maatschappelijke opgaves voor Nederland i.c.m. internationale congressen de hoofdrol spelen.

Onze activiteiten

  • We inventariseren de belangrijkste thema's en maatschappelijke opgaven voor Nederland.
  • We inventariseren mogelijke partners en netwerken met wie een Europees of internationaal congres georganiseerd kan worden.
  • We maken een plan van aanpak voor het realiseren van een congresagenda in samenwerking met netwerkpartners.

Meer lezen 

Categorie: Publicatie

Kansenrapport zakelijke markt

7 december 2022

In 2022 is door kwartiermaker Carina Weijma ter verkenning een Kansenrapport opgesteld onder de noemer ‘Initiëren zakelijke bijeenkomsten voor internationale zakelijke bezoekers IN Nederland’. Op basis hiervan willen aan de slag met het bouwen van coalities om vervolgens daadwerkelijk nieuwe initiatieven te gaan ontplooien.

Zonnepark in Ooltgensplaat, Zuid-Holland
Categorie: Thema

Reputatie Nederland

In het programma “Reputatie NL” werkt NBTC actief mee aan een sterke concurrentiepositie van Nederland, via een duidelijke NL branding.

Nieuwe visie NBTC op de toekomst van Meetings & Conventions

De wereld van zakelijke evenementen verandert. Dit vraagt om een nieuwe manier van organiseren. Om een duidelijke visie en regie op bepalende maatschappelijke thema’s voor Nederland; een overkoepelend perspectief.

Meedoen? 

Wil je meer weten over het programma Congresprogrammering? Of aanhaken als partner? Neem contact op met Eric Bakermans.