Consumenten­campagnes

Als onderdeel van vraagsturing zetten we actief marketingcampagnes in om (potentiële) bezoekers in beweging te krijgen om bij te dragen aan de doelen voor de bestemming. In binnen- en buitenland, zowel voor bezoek met een toeristisch als zakelijk motief. 

Hoe we deze campagnes inzetten is afhankelijk van de fase van de customer journey waar we ons op richten en met wie we deze campagnes doen.  Zo onderscheiden we drie soorten campagnes:  

  1. Positioneringscampagnes, gericht op het versterken van de VisitNL reputatie aan de hand van vaste thema’s en onze kernwaarden, zowel voor zakelijk als toeristisch bezoek. 
  2. Gidscampagnes, gericht op het gidsen van toeristisch bezoek om Nederland verantwoord te bezoeken. 
  3. Overtuigingscampagnes, gericht op het overtuigen van specifieke niches om een bezoek aan ons land te overwegen, of te heroverwegen. En voor zakelijk bezoek om Nederland te overwegen als bestemming voor een zakelijke bijeenkomst. 

Voor alle campagnes gebruiken we owned, earned, paid en shared mediakanalen of een combinatie hiervan. Positioneringscampagnes doen we als NBTC autonoom en onder het NL merk. De overige campagnes doen we over het algemeen in samenwerking met partners, zogenaamde samenwerkingscampagnes. Voor onze internationale campagnes werken we samen met relevante buitenlandse media- en distributiepartners.  

Positioneringscampagne Bring Yourself 

In 2022 is onze meerjarige internationale positioneringscampagne ‘Bring Yourself’ van start gegaan. Als Visit NL hanteren we één sterk merk: het NL brand. We vertellen het verhaal van de bestemming middels krachtige portretten van innovatieve ondernemers, lokale helden & bijzondere inwoners. Daarvoor gebruiken we vaste thema’s die helpen onze reputatie op de NL-kernwaarden en concurrentiepositie (topsectoren) te versterken en bijdragen aan gewenste impact van (zakelijk) bezoek aan Nederland. Hierbij ligt er een focus op reputatieversterkende thema’s New Dutch, Water & Fietsen. 

Binnen Bring Yourself staan de volgende thema’s centraal in 2023: 

  • Cycling lifestyle
  • Pride
  • Fashion
  • Water
  • Zakelijke thema’s 

Symbolic action Fietsen 

Medio 2023 zullen we vanuit de Bring Yourself campagne een ‘Symbolic Action’ rondom het thema Cycling Lifestyle lanceren. Een Symbolic Action wordt ook wel omschreven als een bijzondere actie met een intrinsieke communicatieve kracht. De Symbolic Action zal dan ook in hoge mate merkversterkend werken en heeft ten doel om de internationale beeldvorming van Nederland als fietsland nr. 1 kracht bij te zetten.

Het leven op de fiets ligt aan de basis van de positie van Nederland als een voorloper in duurzaamheid. In de Nederlandse steden, met hun uitgebreide netwerk aan fietspaden, kun je je een groene toekomst levendig voorstellen. Met een cultuur die is opgebouwd rond zo’n duurzaam vervoersmiddel, is het niet meer dan logisch dat Nederlanders voorop kunnen lopen met de groene innovatie.

De Symbolic Action zal via owned, earned en paid kanalen gelanceerd worden op de 5 kernmarkten waar het NBTC actief is met de positioneringscampagne (BE, DE, FR, UK & US).

Binnenland campagnes

Sinds 2020 is NBTC weer actief geworden op de binnenlandse markt als gevolg van de Covid-pandemie. Dit gebeurde aan de hand van ‘Hier Moet Je Zijn’ (HMJZ), een gezamenlijk initiatief vanuit de sector om de Nederlandse bezoekerseconomie op een verantwoorde manier weer te activeren in tijden van internationale reisbeperkingen.

Daarnaast moest deze campagne bijdragen aan een structurele verandering in het denken over vakanties en recreatie in eigen land. Onze kernboodschap is dan ook niet voor niets: "Je hoeft niet naar 'daar', want je vindt het allemaal 'hier'. Hier moet je zijn!"

Sinds eind 2022 zijn ‘we’ samen over de 100.000 posts heen en blijft HMJZ Nederlanders gidsen om onbekende parels in Nederland te ontdekken.

Naast HMJZ kijkt NBTC in 2023 actief naar kansen om binnenlandse verblijfsvakanties verder te stimuleren.

Samenwerkingscampagnes

We werken veelvuldig met partners in het gastvrijheidsdomein samen om zichtbaarheid voor de bestemming te realiseren. Aan de basis van deze campagnes staat vaak een samenwerking met meerdere regio’s of plekken op een specifiek thema of een gezamenlijke behoefte. De samenwerking kan voor NBTC en de partner betrekking hebben op een andere stap in de customer journey, maar door samen te werken vergroten we de impact van de boodschap.

UNESCO werelderfgoed

In het najaar van 2022 werd de samenwerking tussen Stichting Werelderfgoed en NBTC bekrachtigd. Doel: een jongere doelgroep bereiken met het verhaal van Werelderfgoed in Nederland. We hebben twaalf UNESCO Werelderfgoed-locaties in Nederland. Deze plekken vertellen verhalen over ons verleden, de mensen en onvervangbare natuur. De UNESCO Werelderfgoed nominatie van Eise Eisinga, het planetarium in Franeker, vormde een passende aanleiding om het verhaal over Werelderfgoed op onze kanalen en die van anderen te vertellen. Tot september 2023 wordt elke maand een erfgoedlocatie uitgelicht.

Duurzaam vervoer 

In 2023 is het NBTC samen met een zestal Nederlandse steden een initiële samenwerking aangegaan rondom duurzame aankomsten met de trein. Dit doen zij in samenwerking met de Deutsche Bahn. Naast awareness voor de Nederlandse steden worden tevens concreet aankomsten met de trein gestimuleerd. De focus ligt daarbij op de stedelijke omgeving van Keulen en Düsseldorf, twee steden die liggen op het ICE-traject Frankfurt – Amsterdam. Op bahn.de kan ieder station in Nederland geboekt worden en met het ‘Europa-spezial’ tarief worden aantrekkelijke tarieven geboden voor een korte vakantie naar Nederland. 

OTA campagne 

In samenwerking met de provincies Groningen, Friesland, Flevoland, Brabant en het samenwerkingsverband Hanzesteden is het NBTC in 2022 een campagne gestart op het Duitse platform Holidaycheck.de. Op de Duitse O.T.A.-markt is Holidaycheck de 5e speler als het gaat om online vakantieboekingen. Ook in 2023 vindt er weer een campagne plaats op het platform, opgedeeld in een voorjaars- en najaarsmoment. Naast awareness voor de provincies via de Holidaycheck kanalen wordt er tevens gestreefd naar het stimuleren van aankomsten naar de provincies. 

Het Landelijke Van Gogh 

In 2023 besteden Marketing Drenthe, VisitBrabant, Van Gogh Brabant, Van Gogh Drenthe en NBTC aandacht aan Vincent van Gogh, een van de beroemdste schilders van Nederland. Het doel is om het culturele aanbod van deze provincies te verbinden met het landschap dat Van Gogh zo inspireerde. Samen ontdekken we de plaatsen die Van Gogh in Nederland heeft aangedaan en de werken die hij in deze vroege periode heeft geschilderd.  

Verhaallijn Hanzesteden 

De samenwerking binnen de verhaallijn Hanzesteden bevindt zich in het laatste jaar, maar wel een bijzonder jaar. De Hanzesteden vieren het ‘Hanzejaar 2023’, waarbij het 800-jarige Hanzesteden-gedachtegoed centraal staat. Middels een grote mediacampagne in Nederland, België en Duitsland wordt stilgestaan bij het jaar vol evenementen.  

Verhaallijn Water 

Ook de samenwerking Nederland Waterland bevindt zich in het laatste jaar. De verhaallijn gaat in op de ware iconen in Nederland die exemplarisch zijn voor de unieke relatie die Nederland heeft met het water. Denk daarbij aan het Woudagemaal, de afsluitdijk, de Biesbosch of de Deltawerken. Nederland Waterland zal de samenwerking afsluiten en een legacy achterlaten. In 2023 zal een ‘digitale beleving’ gelanceerd worden waarbij de iconen ook virtueel beleefd kunnen worden.

Meer weten? 

Wil je meer weten van bovenstaande campagnes of hoe je met NBTC kunt samenwerken op campagnes? 

Neem contact op met Charel van Dam