Foto: © Sjoerd Bracke & Cuno de Bruin

Data en inzichten

Data en inzichten vormen de basis van goed beleid. Met de juiste data kunnen we samen met de sector een effectieve bijdrage leveren aan het realiseren van de langetermijnvisie Perspectief 2030. Omdat de basisdata nog niet genoeg op orde zijn, werken we met partners in de Landelijke Data Alliantie (LDA) aan nieuwe basisdata en inzichten. Hiernaast ontwikkelen en stimuleren we het gebruik van standaarden. In samenwerking met kennispartners werken we aan een nationale datastrategie voor toerisme. Via het Data & Development Lab stimuleren we onderzoek naar nieuwe technieken en databronnen. En in het Data Center Toerisme voeren we analyses uit op reeds beschikbare datasets. Zo werken we toe naar een geharmoniseerde basisset aan relevante toeristische data en inzichten, beschikbaar voor de gehele sector. 

Voor wie/met wie?

 • LDA netwerk 
 • Ministerie van EZK 
 • CELTH 
 • Provincies 
 • DMO’s/CMO’s 
 • Kenniscentra 
 • CBS
 • Kennisnetwerk Destinatie Nederland

Wat we willen bereiken

 • Nieuwe toeristische basisdata en inzichten voor de hele sector.
 • Ontwikkeling en breed gebruik van standaarden.
 • Leren over toepassing van nieuwe onderzoekstechnieken en databronnen in onze sector.
 • Kennisontwikkeling op voor de sector relevante thema’s, zoals inzicht in (en vergelijking van) manieren om in bestemmingen draagkracht en balans te meten.

Onze activiteiten

 • LDA programmabureau
 • Kennis delen binnen het LDA-netwerk.
 • Onderzoek Inkomend Toerisme & Onderzoek Inkomend Dagbezoek.
 • Onderzoek Toeristisch Bezoek aan Steden.
 • Vrijetijdsonderzoek
 • Coördinatie datapilots vanuit amendementsgeld.
 • Verdiepend onderzoek op CBS microdata via Data Center Toerisme.
 • Innovatieve projecten binnen Data & Development Lab.

Meer informatie en publicaties

Meer informatie en actuele (data)publicaties vind je in onze kennisbank.

Meedoen? Meedenken? 

Wil je aansluiten bij één van de onderzoeken of kennissessies? Of op een andere manier aan de slag met dit onderwerp? Neem een kijkje bij Samenwerken of neem contact op met Marieke Politiek via mpolitiek@holland.com.