Foto: © Sjoerd Bracke & Cuno de Bruin
Programma's

Bestemmings­management

Hoe pakken we lokaal, regionaal en landelijk toerismebeleid integraal aan? En hoe vertaal je de principes van Perspectief 2030 door naar jouw bestemming? Samen met overheden, kennisinstellingen, DMO’s, adviesbureaus en brancheorganisaties maakt NBTC bestemmingsmanagement concreet én toepasbaar. 

Integraal bestemmingsmanagement

Een sterke gastvrijheidssector vraagt om een integraal en duurzaam toerismebeleid op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Integraal samenwerken is daarvoor het uitgangspunt. Het is onze missie om de totstandkoming van dit beleid te ondersteunen. Of dit nu landelijk, regionaal of lokaal is. De landelijke visie Perspectief 2030 vormt daarvoor de basis. Perspectief gaat over de duurzame ontwikkeling van de bestemming Nederland en de veranderende rol van toerisme: bezoek kan en moet bijdragen aan onze economie en maatschappij. Aan de leefbaarheid in de stad en het landelijk gebied. Zo werken we aan een bestemming waarin bezoek een bijdrage levert aan het welzijn en de welvaart van álle Nederlanders. Dit vraagt om een nieuwe en integrale aanpak, met het gezamenlijke belang van bezoekers, bedrijven en bewoners voorop. Vanuit het programma Bestemmingsmanagement ondersteunen we gemeenten en provincies actief bij de implementatie en uitvoering van Perspectief 2030.   

Toepassen op de eigen bestemming

Integraal bestemmingsmanagement is een relatief nieuw én complex vakgebied. Dit vraagt afstemming van beleid met andere sectoren. Zowel nationaal als internationaal werken veel partijen hier aan, wat bijdraagt aan de verdere ontwikkeling en professionalisering. NBTC maakt dit inzichtelijk. Ook werken we aan instrumenten die beleidsmakers kunnen gebruiken bij het toepassen van bestemmingsmanagement voor de eigen stad en regio.

Voor wie/met wie? 

  • Beleidsmakers bij het rijk, provincies en gemeenten
  • DMO’s en CMO’s 
  • Brancheorganisaties
  • Adviesbureaus 
  • Kennisinstellingen 

Wat we willen bereiken 

  • Een integraal en duurzaam toerismebeleid op landelijk, regionaal en lokaal niveau.

Onze activiteiten

  •  Via presentaties, (netwerk)bijeenkomsten en -events inspireren we de sector om Perspectief 2030 regionaal te implementeren en helpen we overheden met de regionale en lokale doorvertaling. 
  • Samen met de werkgroep Bestemmingsmanagement ontwikkelen we vanuit de Actie-agenda Perspectief 2030 een overkoepelende methodiek.
  • We verzamelen en delen kennis, best practices en ontwikkelen praktische tools voor effectief bestemmingsmanagement.

Meedoen? Meedenken?

Wil je ook weten hoe je bestemmingsmanagement effectief inzet voor het toerismebeleid in jouw gemeente of regio? Of meedenken over hoe we kunnen komen tot een integraal en duurzaam toerismebeleid in Nederland? We werken graag met je samen! Neem vast een kijkje in onze kennisbank of neem vast contact op met Conrad van Tiggelen via cvantiggelen@holland.com.

Categorie: Thema

Bestemming Nederland

Met de landelijke visie op toerisme Perspectief Bestemming Nederland 2030 werken we aan een duurzame en toekomstbestendige ontwikkeling van bestemming Nederland. Het uitgangspunt hierin is dat toerisme kan en moet bijdragen aan onze economie en maatschappij. Aan de leefbaarheid in stad en landelijk gebied. Zo werken we aan een bestemming waarin toerisme een bijdrage levert aan het welzijn en de welvaart van álle Nederlanders.

Lees verder
Categorie: Thema

Perspectief 2030

Perspectief Bestemming Nederland 2030 is de landelijke visie op toerisme in Nederland. Deze visie werd samengesteld door ruim 100 experts uit sectoren als toerisme, mobiliteit, onderwijs en cultuur. Ook bestuurders en bewoners waren hierbij betrokken.

Lees verder
Categorie: Thema

Actieagenda

Voor het realiseren van de ambitie in Perspectief 2030 is in 2019 een actieagenda opgesteld die werd omarmd door NBTC, het Rijk en provincies.

Lees verder
Categorie: Thema

Doorvertaling P2030

Perspectief 2030 is de landelijke visie op toerisme. Een visie krijgt pas echt waarde als we er samen in de praktijk mee aan de slag gaan. NBTC helpt graag bij het doorvertalen van Perspectief 2030 naar jouw regionale en lokale situatie.

Lees verder