Monitors

Meten is weten. Van vakantieplannen en de bekendheid van Nederlandse steden tot het effect van onze marketingactiviteiten: we doen continu onderzoek en de data die we verzamelen presenteren we in makkelijk leesbare monitors. Er is vaak ruimte voor maatwerk als het gaat om thema’s en onderzoeksvragen. We horen dan ook graag jouw suggesties.

Vakantie Sentiment Monitor

Dit jaar meten we zes keer het reissentiment en de vakantieplannen van Nederlanders en internationale reizigers uit onze zes kernmarkten (Duitsland, België, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en China). Voor de vergelijkbaarheid is het belangrijk dat de vragenlijst bij elke meting gelijk blijft. Het is wel mogelijk om per meting een aantal relevante en actuele stellingen toe te voegen. Dat doen we dan ook als de actualiteit daarom vraagt. Bekijk de meest actuele Vakantie Sentiment Monitor in de kennisbank.

City Monitor

In deze studie onderzoeken we de bekendheid en het imago van tien Nederlandse steden onder internationale stedenreizigers uit België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Het veldwerk start bij voldoende interesse in het laatste kwartaal van 2021. Het is mogelijk om (maatwerk)vragen toe te voegen.

Toeristisch Bezoek aan Steden

Dit is de opvolger van het huidige onderzoek van NBTC-NIPO Research naar het toeristisch bezoek aan Nederlandse (middel)grote steden. De werving voor deelname aan het onderzoek vindt plaats in het eerste kwartaal van 2021, waarna de eerste meting in april plaatsvindt. De studie loopt jaarrond en geeft inzicht in onder andere het aantal bezoekers en bezoeken aan de steden en de economische waarde daarvan.

Imago onderzoek steden en regio’s

Wat is het imago van de steden en regio’s als bestemming voor een dagje uit of vakantie? Welk beeld heeft men van de stad of regio, hoe staat het met imago van winkelmogelijkheden, cultuuraanbod en horecagelegenheden? Met het onderzoek gaan we het imago onder Nederlanders, inwoners van de Duitse en Belgische grensregio’s in kaart brengen. We zijn op dit moment bezig met de opzet van het onderzoek en zowel deelnemende steden als deelnemende regio’s kunnen maatwerk vragen laten opnemen of kernwaarden in het onderzoek laten meten. Het veldwerk zal naar verwachting in het najaar van 2022 plaatsvinden. 

Doe mee!

Wil je deelnemen aan een van de monitors?

Neem contact op met Marlotte Jansen

Andere onderzoeksactiviteiten

Categorie: Thema

Landelijke Data Alliantie

De Landelijke Data Alliantie Toerisme is een netwerk met hierin alle kennis, inzichten en data over toerisme van, naar en in Nederland. Doelstelling is te komen tot meer datagedreven beleidsbeslissingen en grotere concurrentiekracht voor toeristische ondernemers.

Categorie: Thema

Data Center Toerisme (DCT)

Met het Data Center Toerisme wil NBTC inzichten omtrent toerisme in Nederland vergroten. Door onder andere toegang tot de microdata van het CBS kunanen op een zeer gedetailleerd niveau analyses worden uitgevoerd ten behoeve van de bestemming Nederland. De projecten binnen het Data Center Toerisme worden jaarlijks bepaald en sluiten aan bij toeristische datavraagstukken voor beleidsvoering.

Categorie: Thema

Data & Development Lab

Met het Data & Development Lab richten NBTC, het CBS en CELTH zich op de gezamenlijke ontwikkeling van data en inzichten.