Dronefoto waarop een Limburgse wijngaard te zien is, met in het midden twee mensen die erdoorheen lopen.
Foto: © NBTC Mediabank

Cijfers & statistieken

Cijfers en statistieken vormen de basis van goed beleid. We zetten ons dan ook in om interessante data te verkrijgen, te duiden en te delen. Dat doen we mét en vóór de sector. Want met de juiste data kunnen we samen een effectieve bijdrage leveren aan het realiseren van onze langetermijnvisie Perspectief 2030. In onze kennisbank vind je de meest recente cijfers en verwachtingen, trends en ontwikkelingen voor de toeristische sector.


Aangepaste cijfers CBS gasten en overnachtingen

Door een technische fout bij het CBS zijn de eerder gepubliceerde cijfers van de Statistiek Logiesaccommodaties (SLA) over de periode april 2022 tot en met oktober 2023 niet correct. Concreet gaat het hierbij om het aantal gasten en overnachtingen van internationale gasten in verblijfsaccommodaties. Deze cijfers worden door NBTC in veel publicaties gebruikt, onder andere in het onderzoek Internationaal bezoek in beeld.

Het CBS heeft op 11 december de nieuwe cijfers gepubliceerd. Hieruit blijkt dat de nieuwe aantallen gasten en overnachtingen gemiddeld enkele procenten hoger uitkomen. Wij zijn nu druk bezig met het aanpassen van onze publicaties op basis van de nieuwe cijfers. In Cijfers internationale bezoekers zijn de nieuwe cijfers al verwerkt. Andere publicaties vergen wat langere tijd om aan te passen.

Wil je zeker weten dat je met de juiste cijfers werkt? Neem dan even contact op met Evelien Visser, Insights Expert bij NBTC.


Bestemming Nederland

Categorie: Publicatie

Publicatie Arbeidsmarktmonitor Gastvrijheidssector 2022

Arbeidsmarktmonitor verbreedt naar gehele gastvrijheidssector.​

Categorie: Publicatie

Publicatie Arbeidsmarktmonitor Gastvrijheidssector 2021

4 februari 2022

Arbeidsmarktmonitor verbreedt naar gehele gastvrijheidssector.​

Categorie: Publicatie

Kerncijfers Gastvrijheidseconomie

2 februari 2024

Verken de recente kerncijfers van de Gastvrijheidseconomie 2023. Van internationaal toerisme tot economisch belang - ontdek relevante data en trends in toerisme en recreatie. Lees nu!

Categorie: Publicatie

Dashboard Staat van Bestemming NL

22 september 2020

Het Data & Development Lab ontwikkelde een dashboard om de toeristische sector inzicht te bieden in hoe Nederland ervoor staat op een aantal belangrijke indicatoren. Zo bieden we inzicht in de ontwikkeling richting een duurzame bestemming Nederland.

Vakantie Sentiment Monitor

Categorie: Publicatie

Internationale Vakantiemonitor

Overzichtspagina Internationale Vakantiemonitor: meting reisintentie inwoners Nederland en belangrijkste herkomstmarkten.

Projecten regionalisering data

Categorie: Publicatie

Datalandschap Wegwijzer

27 juni 2023

Dit document maakt je wegwijs in het datalandschap van de toeristische sector en is bedoeld om gemakkelijker de juiste bron te vinden en meer datagedreven (beleids)keuzes te maken.

Categorie: Publicatie

DDL: Is het mogelijk om toeristische druk te voorspellen?

1 juli 2021

Het Data & Development Lab onderzocht mogelijkheden om toeristische druk te voorspellen.

Categorie: Publicatie

DDL: KNEITER-leidraad voor betere vergelijkbaarheid van economische impactanalyses toerisme en recreatie

27 mei 2021

De nieuwe KNEITER-leidraad draagt bij aan betere en meer vergelijkbare (voorstellen voor) economische impactstudies voor toerisme en recreatie.

Categorie: Publicatie

DDL project: Provinciaal inzicht in de economische waarde van toerisme

27 november 2020

Provinciaal inzicht in de economische waarde van toerisme

Categorie: Publicatie

Regionaal inzicht in toeristische druk: capaciteit en bezetting

29 oktober 2020

Het Data Center Toerisme geeft tevens inzicht in de toeristische druk per regio door het in beeld brengen van de capaciteit en bezetting.

Categorie: Publicatie

Regionaal inzicht in toeristische druk: intensiteit en dichtheid

29 oktober 2020

Het Data Center Toerisme geeft inzicht in de toeristische druk per regio door het in beeld brengen van de toeristische intensiteit en dichtheid.

Wereldwijd en Europa

Categorie: Publicatie

Cijfers wereldwijd & Europees toerisme

19 april 2021

Bekijk hier hoe het internationaal toerisme zich wereldwijd en in de verschillende werelddelen afzonderlijk ontwikkelt.

Zakelijke markt

Categorie: Publicatie

Kerncijfers zakelijke markt 2021

16 april 2021

Jaarlijks presenteren we de kerncijfers van de zakelijke markt in een online magazine. Zo geven we inzicht in de trends en ontwikkelingen binnen de wereldwijde zakenreismarkt, delen we internationale congresstatistieken en cijfers over nationale en internationale zakenreizen in Nederland.

Mogelijkheden databronnen

Categorie: Publicatie

‘Nederland van boven’: het gebruik van satellietbeelden voor toerisme en recreatie

10 december 2020

Het gebruik van satellietbeelden voor toerisme en recreatie.

Categorie: Publicatie

De waarde van online sentimentdata voor toeristische vraagstukken

26 november 2020

Het Data & Development Lab geeft inzicht in de waarde van online sentimentdata voor toeristische vraagstukken.

Categorie: Publicatie

Gas- en elektriciteitsverbruik hotels

14 oktober 2020

Het Data Center Toerisme (DCT) heeft het energieverbruik van hotels in kaart gebracht naar provincie en regio.

Categorie: Publicatie

Customer journey toolkit

4 april 2020

De customer journey toolkit is gelanceerd door het Data & Development Lab. Met de toolkit krijgen toeristische bedrijven inzicht in hoe je de customer journey van vakantiegangers het best kunt meten.

Categorie: Publicatie

Data & Development Lab lanceert Dagbezoek toolkit

20 april 2020

Voor het in kaart brengen van dagbezoek bestaan er verschillende methoden, maar welke informatie levert elke methode nu precies op?