Data & Development Lab

Met het Data & Development Lab Bestemming Nederland richten NBTC, het CBS en CELTH zich op de gezamenlijke ontwikkeling van data en inzichten. Hiernaast werken we in het Lab aan de onderbouwing van onderzoekbehoeftes, methodieken en visievorming voor een duurzame (door)ontwikkeling van bestemming Nederland.

Experimenteel karakter

Binnen het Lab maken partijen gebruik van zowel bestaande als nieuwe databronnen en technieken. Projecten hebben een experimenteel karakter en worden steeds opgezet rondom een actueel thema. We richten ons onder meer op:

  • Meer inzicht in bezoekersstromen (op specifieke plekken) in Nederland op basis van nieuwe databronnen als satelliet en video;
      • Beter inzicht in de meetbaarheid van de zogenoemde customer journey aan de hand van een praktische toolkit;
  • Betere voorspelling van inkomend toerisme in Nederland op korte en lange termijn.

In ons digitale magazine geven we informatie over alle andere projecten die nog lopen.

Ga naar het magazine

Unieke samenwerking

Binnen de DDL projecten werken de drie partijen nauw met elkaar samen. Waarbij de kracht van elke partij benut wordt. Juist door kennis vanuit het onderwijs (CELTH), de markt (NBTC) en de beschikbare data (CBS) te bundelen, krijgen projecten meer diepgang zonder de praktische toepasbaarheid uit het oog te verliezen.

Andere onderzoeksactiviteiten

Categorie: Thema

Landelijke Data Alliantie

De Landelijke Data Alliantie Toerisme is een netwerk met hierin alle kennis, inzichten en data over toerisme van, naar en in Nederland. Doelstelling is te komen tot meer datagedreven beleidsbeslissingen en grotere concurrentiekracht voor toeristische ondernemers.

Categorie: Thema

Data Center Toerisme (DCT)

Met het Data Center Toerisme wil NBTC inzichten omtrent toerisme in Nederland vergroten. Door onder andere toegang tot de microdata van het CBS kunanen op een zeer gedetailleerd niveau analyses worden uitgevoerd ten behoeve van de bestemming Nederland. De projecten binnen het Data Center Toerisme worden jaarlijks bepaald en sluiten aan bij toeristische datavraagstukken voor beleidsvoering.

Categorie: Thema

Monitors

Van vakantieplannen en de bekendheid van Nederlandse steden tot het effect van onze marketingactiviteiten: we doen continu onderzoek en de data presenteren we in makkelijk leesbare monitors.