Dashboard – Staat van Bestemming

Voor relevante indicatoren over de staat van duurzaam toerisme in Nederland heeft het Data & Development Lab een dashboard ontwikkeld, Staat van Bestemming. Het dashboard geeft inzicht in belangrijke indicatoren van de economische, sociaal-maatschappelijke en ecologische impact van toerisme in Nederland.

Zoek je cijfermatige onderbouwing bij een duurzame aanpak voor jouw provincie? Wil je op provincieniveau data vergelijken met andere provincies? Of zoek je een monitoring tool die je in kunt zetten bij beleidsvoering? Dan beschikt de Staat van Bestemming over relevante gegevens. Het dashboard draagt met relevante datasets en indicatoren bij aan de duurzame ontwikkeling van de bestemming Nederland.

Bekijk het dashboard

Om alle actuele data in te zien, kun je hier direct naar het dashboard gaan.

Open dashboard Staat van Bestemming Nederland

Management summary Staat van bestemming Nederland

NBTC maakt jaarlijks een management summary die één centrale vraag beantwoordt: hoe staat duurzaam toerisme in Nederland ervoor? Dit jaarlijkse peilmoment geeft inzicht in de staat van bestemming Nederland aan de hand van beschikbare data over duurzaam toerisme in Nederland. Deze summary blikt terug op 2021.

Download de summary