Landelijke Data Alliantie

De Landelijke Data Alliantie Toerisme (LDA) is een netwerk waarin we kennis, inzichten en waar gewenst data delen over toerisme van, naar en in Nederland. Doelstelling is te komen tot meer datagedreven beleidsbeslissingen en grotere concurrentiekracht voor toeristische ondernemers.

Open netwerk

De Landelijke Data Alliantie is een open netwerk en momenteel in ontwikkeling. Iedereen die belang heeft bij betere data en inzichten over toerisme in Nederland kan toetreden. Dit varieert van provincies, destinatiemarketing-organisaties en brancheorganisaties tot universiteiten en kenniscentra. Binnen de Landelijke Data Alliantie ligt de focus op vier thema’s: omvang en profiel van bezoekers, customer journey en bezoekersstromen, impact van toerisme en toeristisch aanbod. Afstemming over definities en methoden is een belangrijke activiteit van de alliantie.

Gezamenlijke werkagenda

De Landelijke Data Alliantie is een aanvulling op bestaande onderzoeksinitiatieven en samenwerkingsverbanden, zoals het Data & Development Lab. Deling van kennis, inzichten en data gebeurt vanuit een breed gedragen werkprogramma.

Meer weten over de LDA en het werkprogramma?

Kijk op de website van de LDA

Andere onderzoeksactiviteiten

Categorie: Thema

Data & Development Lab

Met het Data & Development Lab richten NBTC, het CBS en CELTH zich op de gezamenlijke ontwikkeling van data en inzichten.

Categorie: Thema

Data Center Toerisme (DCT)

Met het Data Center Toerisme wil NBTC inzichten omtrent toerisme in Nederland vergroten. Door onder andere toegang tot de microdata van het CBS kunanen op een zeer gedetailleerd niveau analyses worden uitgevoerd ten behoeve van de bestemming Nederland. De projecten binnen het Data Center Toerisme worden jaarlijks bepaald en sluiten aan bij toeristische datavraagstukken voor beleidsvoering.

Categorie: Thema

Monitors

Van vakantieplannen en de bekendheid van Nederlandse steden tot het effect van onze marketingactiviteiten: we doen continu onderzoek en de data presenteren we in makkelijk leesbare monitors.