Foto: © Sjoerd Bracke & Cuno de Bruin

Cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed is van groot belang voor de bewoners en bezoekers van ons land. Door het verbinden van verleden, heden en toekomst houden we ons cultureel erfgoed actueel en relevant. Toerisme en recreatie kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Bezoekers dragen immers niet alleen bij aan de regionale economie, maar ook aan het in stand houden van cultureel erfgoed in de lokale gemeenschap. En niet te vergeten: het versterkt inwonerstrots. Goed beleefbaar cultureel erfgoed verrijkt dus bezoekers én bewoners.

Daarom helpen we regio’s en aanbieders hun cultureel erfgoed beter beleefbaar, bezoekbaar en bekend te maken. In het programma Cultureel erfgoed werkt NBTC samen met partners aan versterking en zichtbaarheid van het aanbod in Nederland.

Wat we willen bereiken

Cultureel erfgoed in heel Nederland is beter beleefbaar, bezoekbaar en zichtbaar, wat zorgt voor meer waardevol bezoek in de regio.

Voor wie/met wie? 

 • DMO’s/CMO’s 
 • Erfgoedlocaties, zoals musea 
 • UNESCO Werelderfgoed 
 • Ministerie van OCW 
 • Beleidsmakers bij gemeenten en provincies 
 • Kennisinstellingen 
 • Museumvereniging  

Wat we willen bereiken 

 • Cultureel erfgoed in heel Nederland is beter beleefbaar, boekbaar en zichtbaar, wat zorgt voor meer waardevol bezoek in de regio.

Onze activiteiten

 •  Samenwerkingsverbanden initiëren en begeleiden.
 • Kennis en inzichten uitwisselen via (inspiratie)sessies, stappenplannen en toolkits.
 • Helpen het cultuuraanbod te versterken op plekken waar dit wenselijk is.
 • Erfgoedlocaties helpen bij de implementatie van Perspectief 2030, d.m.v. een integrale aanpak.
 • Zichtbaarheid van cultureel erfgoed vergroten via inspirerende verhalen, PR en content.  

Meer informatie

Wil je meer weten? Bekijk een aantal voorbeelden van onze activiteiten:

Meedoen?

Wil je het cultureel aanbod van jouw bestemming ook beter beleefbaar maken? Of op een andere manier samen met ons aan de slag met dit onderwerp? Neem contact op met Anouk van Eekelen via avaneekelen@holland.com.