Publicatie

Agenda Natuurinclusief

Thema: Landelijk gebied

Wanneer we de natuur vitaal houden (natuurinclusief), kunnen we er als mensen van blijven genieten (mensinclusief). Natuurinclusief denken én doen voorkomt schade aan de natuur en bevordert dat er overal méér natuur bijkomt, ook buiten de natuurgebieden. Samen werken we aan een gezonde, aantrekkelijke, leefomgeving en een toekomstbestendige economie.

Dit doen we vanuit de agenda Natuurinclusief. Deze agenda richt zich op het versterken van de natuur overal in Nederland, niet alleen in de natuurgebieden. ​Met een programmateam binnen het Ministerie van LNV en met domein werken we aan een natuurinclusieve samenleving. Het domein Vrijetijdseconomie is er hier één van. NBTC is trekker van dit domein.

Wat willen we bereiken?

  • Het vergroten van ruimte voor recreatie in een duurzaam beleefbaar landschap;
  • het natuurinclusief maken van terreinen voor dag- en verblijfsrecreatie;
  • het versterken van natuurinclusief gedrag bij bezoekers.

Activiteiten

  • De eerste Natuurinclusieve top en Inspiratiesessie Natuurinclusiviteit zijn een feit. Dit leverde veel belangstelling op bij diverse partijen.
  • Vanuit diverse (belangen)organisaties uit het vrijetijdsdomein en de natuursector, betrokken bij de Agenda Natuurinclusief, doen we een beroep op iedereen die de komende jaren werkt aan de uitvoering van de nationale opgaven, met name binnen de gebiedsprocessen, om gezamenlijk te werken aan een duurzaam, natuurinclusief en beleefbaar landschap waar het goed wonen, werken en recreëren is. Hiervoor hebben we een animatie gemaakt en een bijbehorende position paper.
  • Samen met een kernteam (ANWB, Destiniatie Nederland, IVN, Molecaten Vakantieparken, Provincie Noord-Holland, Staatsbosbeheer, Waterrecreatie Nederland) werken we aan de Agenda Natuurinclusief 2.0. Deze zal eind dit jaar klaar zijn. Vanaf 2024 werken we de plannen verder uit.
  • Tijdens de Toerisme Top 2023 geven we een inspiratiesessie over de Agenda Natuurinclusief aan ruim 600 professionals uit de gastvrijheidssector.