Publicatie

DDL project: Provinciaal inzicht in de economische waarde van toerisme

Thema: Cijfers & statistieken

Het CBS introduceert samen met het Data en Development Lab (DDL) een methode waarmee het economisch belang per provincie kan worden gemeten. Voorheen was dit alleen mogelijk op landelijk en internationaal niveau. Voor de landelijke inzichten gebruiken we de cijfers van de satellietrekening toerisme (SRT) van het CBS, een statistiek die internationaal beschikbaar is als Tourism Satellite Account (TSA). Marieke Politiek, manager Intell & Insights NBTC: “De sector heeft in toenemende mate behoefte om meer inzicht te krijgen in het economisch belang van toerisme per provincie. Deze inzichten helpen in de beleidsvorming.” Met deze nieuwe meetmethode worden resultaten uit de nationale toerismerekeningen gecombineerd met de regionale rekeningen van het CBS en een scala aan andere toeristische databronnen, zoals de onderzoeken onder toeristen.

Eerste pilot met Provincie Gelderland

Om de meetmethode gelijk te kunnen testen, is de provincie Gelderland als pilot genomen. Voor Gelderland is de methode verder doorgerekend en geanalyseerd. De provincie heeft hierbij waardevolle data en kennis als input geleverd met als doel concrete inzichten te krijgen in bestedingen, werkgelegenheid en economische activiteit. In Gelderland is er veel aandacht voor spreiding in tijd en ruimte voor wat betreft toerisme en recreatie. Toerisme is immers vaak ongelijk verdeeld over een land of provincie. Goed inzicht in de regionale verdeling van economische indicatoren van toerisme over de Nederlandse  provincies kan helpen in de beleidsvorming. “Het is zeer waardevol dat de uitkomsten van de economische betekenis van toerisme tussen provincies onderling nu vergeleken kunnen worden en dat deze gelinkt zijn met de nationale satellietrekening  toerisme van het CBS,” Alfons Bloemberg, Provincie Gelderland.

Lonieke Linderhof, projectmanager CBS: “We kunnen op basis van deze pilot concluderen dat de methode de beschikbare bronnen optimaal integreert, en een goed beeld geeft van de economische impact van toerisme op de provincies. Dit staat ook uitgebreid beschreven in de rapportage. Wel is er een aantal beperkingen in de bronnen waar rekening mee moet worden gehouden. Het rapport sluit dan ook af met een aantal adviezen ten aanzien van verbetering van de data. Zo staat of valt de methode met informatie uit onderzoeken onder toeristen en zou het bijvoorbeeld helpen om in verschillende onderzoeken dezelfde definities te hanteren.” Dé reden voor de Landelijke Data Alliantie om te werken aan een nieuwe standaard voor definities en methoden in recreatie en toerisme.

Bekijk de rapportage

Ben je benieuwd naar de methodebeschrijving en de resultaten voor de provincie Gelderland?

Download hier de rapportage