Publicatie

Vergelijking instrumenten voor bezoekersmanagement

Thema: Bezoekers­management

Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de diverse meetinstrumenten? Wat meten ze exact en waar komen de data vandaan? Waar zijn ze geschikt voor en
welke voor- en nadelen heeft ieder instrument? Om antwoord te kunnen geven op deze vragen, heeft het Data & Development Lab (DDL) haar vergelijking van
instrumenten voor bezoekersmanagement geactualiseerd.

Actueel inzicht in het aantal bezoekers op specifieke plekken en plaatsen is al lange
tijd gewenst. Om bijvoorbeeld bezoekers te informeren of maatregelen te nemen
in het kader van bezoekersmanagement. En zo bezoekers beter te spreiden in de
(openbare) ruimte.

Mede als gevolg van alle maatregelen om het coronavirus te bestrijden, kreeg
bezoekersmanagement nog meer prioriteit en zijn er diverse zogenaamde
druktemonitors gelanceerd. Met het voortduren van de coronapandemie zijn een
aantal van deze instrumenten inmiddels doorontwikkeld en nieuwe tools zagen het
levenslicht. Daarom is de vergelijking in december 2021 geactualiseerd. De
nieuwe publicatie is nu beschikbaar.

Het DDL- project voorziet in een objectieve vergelijking van diverse instrumenten
die ingezet kunnen worden voor bezoekersmanagement. Met als doel het helpen bij
het maken van een keuze. Voornamelijk gericht op steden en regio’s die zo’n
tool willen inzetten of (door)ontwikkelen.

De meeste van deze instrumenten hebben als doel het informeren van (potentiële)
bezoekers over drukte. Maar in hoeverre zijn er nog meer overeenkomsten of
verschillen tussen de diverse instrumenten? In de vergelijking zijn een 16-tal
instrumenten opgenomen.

Deze publicatie geeft antwoord op vragen als: Wat zijn de overeenkomsten en
verschillen tussen deze instrumenten? Wat meten ze exact en waar komt de data
vandaan? Waar zijn ze geschikt voor, wat is belangrijk om rekening mee te
houden en welke voor- en nadelen heeft ieder instrument?

Bekijk de publicatie

In deze monitor vindt u alle overzichten op een rij

Ga naar de monitor