Publicatie

Hotspots Giethoorn, Zaanse Schans en Kinderdijk proactief aan de slag met bestemmingsmanagement

Thema: Artikel

Recent is de leidraad bestemmingsmanagement gepresenteerd. De leidraad is één van de acties uit de actieagenda van de nationale visie op toerisme Perspectief 2030. Deze leidraad geeft middels stappen weer hoe je invulling kunt geven aan bestemmingsmanagement. De gemeenten Steenwijkerland, Zaanstad en Molenlanden zijn met een belangrijk aspect van de eerste stap uit de leidraad, ‘de analyse’, al gestart in 2020.

De gemeenten hebben samen met NBTC onder andere opdracht gegeven aan Professor Jan van der Borg van de KU Leuven voor een toeristische draagkrachtanalyse van Giethoorn, Zaanse Schans en Kinderdijk.

Het doel van deze analyse was tweeledig, de betrokken partijen wilden in ieder geval twee vragen beantwoord krijgen:

  1. Waar zit de grens van de toeristische groei voor onze bestemmingen?
  2. Hoe kunnen we de toeristische draagkracht van de drie bestemmingen modelleren en zichtbaar maken?

De resultaten van het onderzoek zijn inmiddels gedeeld met de betrokken stakeholders. De draagkrachtanalyse liet zien dat er nog geen dramatische en structurele problemen met de toeristische draagkracht in de drie bestemmingen aanwezig waren in het topjaar 2019. Wel bleek uit de optimalisatiemodellen dat de draagkracht in alle drie de bestemmingen verschillende keren per jaar wordt overschreden, wat zich uit in geluidsoverlast, congestie, druk op de natuur en op erfgoed, ook wel ‘overtoerisme’ genoemd.
Met als uitgangspunt Perspectief 2030 blijft NBTC samenwerken met deze bestemmingen aan het evenwicht tussen de lusten en lasten op de verschillende locaties. Kennisontwikkeling en kennisdeling staat in deze samenwerking centraal waarbij we samen de juiste richting bewaken.

Bestemmingsmanagement stap 1 - Analyse

Verwachte groei aantal toeristen vraagt mogelijk om drastische maatregelen

Als het groeitempo van de toeristische markt zich na 2023 herpakt, dan moeten we rekening houden met een mogelijke structurele overschrijding van de draagkracht van de drie bestemmingen. Drastische maatregelen worden dan op sommige momenten van de dag en van het jaar onvermijdelijk.

De urgentie neemt toe als blijkt dat de globale toeristische vraag de komende jaren na de pandemie weer toeneemt en de industrie binnenkort weer terugkeert op het al in 2015 door de UNWTO voorspelde ontwikkelingstraject: een wereldwijde verdubbeling van het aantal (internationale) toeristen tussen 2015 en 2030.
Diverse maatregelen zijn inmiddels in alle drie de bestemmingen genomen. Zo is er aandacht voor een betere routing, parkeerbeleid, informatievoorziening en productontwikkeling. Daarnaast wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een toeristisch dashboard zodat toekomstig beleid op feiten gebaseerd kan worden en transparant is voor betrokkenen zoals bijvoorbeeld de inwoners van de drie bestemmingen.

Meer weten?

De toeristische draagkrachtanalyse van Giethoorn, Zaanse Schans en Kinderdijk is beschikbaar als download.

Lees het rapport