Evenementen & themajaren - NBTC
Foto: © Wouter Jansen

Evenementen & themajaren

Evenementen zorgen voor urgentie om een stad of regio te bezoeken. Door in te zetten op evenementen die het DNA van een stad of regio uitdragen, wordt het profiel van een gebied versterkt.

Evenementen thematisch bundelen

Een themajaar ontstaat door meerdere evenementen op verschillende locaties in Nederland te bundelen rondom een gemeenschappelijk thema. Zo draaide 2015 om Van Gogh, stond 2017 in het teken van Van Mondriaan tot Dutch Design en gaat 2019 over Rembrandt & de Gouden Eeuw. We stimuleren hiermee spreiding van bezoekers over het gehele land. Hiernaast dienen themajaren als impuls voor het ontwikkelen van
proposities voor de langere termijn.

Maatschappelijk belang

Themajaren die we in het kader van Perspectief 2030 ontwikkelen zijn ook maatschappelijk relevant. Zo gaat het in 2021 tijdens het themajaar ‘Ode aan het Nederlandse Landschap’ niet alleen om de schoonheid van ons landschap, maar is er ook aandacht voor zogeheten landschapspijn als verschraling en gebrek aan biodiversiteit.

Samenwerking binnen themajaren

Samen met betrokken partners bekijken we welke aanleiding er is om een themajaar te organiseren. Vervolgens zetten we de benodigde samenwerkingen op en gaan we aan de slag. We helpen met de ontwikkeling van aanbod en zorgen voor coördinatie van de internationale marketing. Vanwege de commerciële kansen rondom themajaren vinden we het van groot belang om geplande thema’s in een vroeg stadium bekend te maken bij
mogelijke samenwerkingspartners. Onderstaande thema’s staan de komende jaren centraal:

2020: 75 Jaar vrijheid / Europe Remembers

In 2020 vieren we dat we 75 jaar in vrijheid leven. Dit themaprogramma wordt in Nederland gepresenteerd onder de naam Vrijheid verbindt. Internationaal is de naam Europe Remembers. Het themajaar bundelt zowel in 2019 als in 2020 een groot aantal activiteiten voor verschillende doelgroepen. Het verbindende thema is vrijheid, waarbij verleden, heden en toekomst een plek krijgen. Voor de bewerking van buitenlandse markten werken we samen met Stichting Liberation Route Europe.

2021: Ode aan het Nederlandse landschap

In 2021 brengen we een ode aan het Nederlandse landschap. De veelzijdigheid van ons landschap overweldigt en is al eeuwen een inspiratiebron voor kunstenaars. Dit laten we zien in 2021, als het 600 jaar geleden is dat een groot deel van Zeeland en Zuid-Holland overstroomde tijdens de Sint Elizabethvloed. We vragen tijdens dit themajaar niet alleen aandacht voor de schoonheid van ons landschap, maar ook voor de kwetsbaarheid ervan.
Dit doen we samen met musea, architecten, designers en natuurlijk de landschapsorganisaties zelf.

2022: Growing Green Cities

In 2022 vindt de zevende editie van de Floriade plaats in Almere. De wereldtuinbouwtentoonstelling laat zien hoe kennis, producten en technologieën uit de tuinbouw bijdragen aan oplossingen voor urgente en mondiale vraagstukken rondom verduurzaming van stedelijke gebieden, zoals wat betreft voedsel, energie, water en gezondheid. Dit thema speelt op meerdere plaatsen in Nederland, met Floriade 2022 als kloppend hart van de innovatieve, groene initiatieven.

Districten

Voor internationale bezoekers is Nederland als een wereldstad met districten die op relatief korte reisafstand van elkaar liggen. Door behalve Amsterdam ook andere districten uit te werken, ieder met hun eigen, onderscheidende DNA, verleiden we bezoekers om minder bekende steden en regio’s te ontdekken.

Strand van Westkapelle

Verhaallijnen

Verhaallijnen lopen als denkbeeldige metrolijnen door Nederland; ze verbinden plekken en bezienswaardigheden op basis van een thema of interesse. Zo verleiden we bezoekers om méér van Nederland te ontdekken.