Foto: © Sjoerd Bracke & Cuno de Bruin
Kennisbank

Bewoners betrekken

Perspectief 2030 gaat uit van het gedeelde belang van bezoekers, bedrijven én bewoners. Dat betekent dat bewoners een permanente stem in de ontwikkeling van een bestemming moeten krijgen. Want het zijn juist de bewoners die de bestemming máken. Lees er alles over in deze kennisbank.

Samenwerken aan de ontwikkeling van een duurzame bestemming Nederland

Om de ambitie van Perspectief 2030 te realiseren moet er nog een aantal belangrijke stappen worden gezet. De realiteit tot nu toe is namelijk dat de belangen van bewoners te lang ondergeschikt zijn geweest aan die van de bezoekers en aan de bedrijven die aan toerisme verdienen. En dat is gek aangezien het juist de bewoners zijn die de bestemming máken. Bewoners zijn de meest intensieve gebruikers van een bestemming. Maar bewoners worden ook geconfronteerd met de negatieve effecten van toerisme.

Een duurzame ontwikkeling van toerisme vraagt om een bredere blik op de impact van toerisme. Niet alleen de economische effecten maar ook de ecologische en sociaal maatschappelijke impact moet inzichtelijk worden gemaakt en worden meegenomen bij het bepalen van (lokaal) toeristisch beleid.

Inhaalslag maken

Het is dus van belang dat bewoners een permanente plek krijgen in bestemmingsontwikkeling en dat we starten met initiatieven die toewerken naar deze nieuwe realiteit. Draagvlak onder bewoners wordt maar deels op landelijk niveau gecreëerd. Beleving en betrokkenheid wordt vooral bepaald op lokaal niveau en is sterk persoonsgebonden. Dit vraagt dus om zowel landelijke inzet als lokaal maatwerk. Niet alle vragen kunnen meteen worden beantwoord, maar starten, leren en delen is wat ons betreft het devies.

NBTC en bewoners

NBTC nam al eerder het initiatief om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de aanpak richting bewoners. In 2019 hebben wij tijdens het eerste Democratiefestival met verschillende dialoogvormen geëxperimenteerd. Ook is er een onderzoek uitgevoerd naar het bewonerssentiment in samenwerking met IPSOS. Verder hebben we in samenwerking met het Nederlands Debat Instituut in de Gemeente Stichtse Vecht een debat met bewoners geïnitieerd.

Verkenning

Daarnaast organiseerde we in mei 2021 een online kennisuitwisseling met 16 ervaringsdeskundigen rond het thema ‘bewoners betrekken’. Hieruit is een beeld ontstaan van succesfactoren en aandachtspunten. De volgende stap is om samen met regio’s, provincies en gemeenten aan de slag te gaan om quick wins te identificeren en interventies te testen in de praktijk. NBTC ontwikkelt graag een samenwerkingsverband en inventariseert op dit moment de mogelijkheden. De exacte invulling wordt bepaald door het collectief. Klik hier voor de uitkomsten.

Het is de hoogste tijd voor een actievere rol van bewoners in de ontwikkeling van toerisme in- en naar Nederland. NBTC pakt deze handschoen graag samen met de toeristische- en gelieerde sectoren op.

Actueel in 'Bewoners betrekken'

Publicatie

Toolkit Bewoners betrekken bij toekomst toerisme

16 juli 2020

Om gemeenten, regio’s en DMO’s te inspireren en hen praktische handvatten te geven, heeft NBTC een toolkit ontwikkeld met voorbeelden, best practices en tips om de belangen van bezoekers, bedrijven én bewoners in balans te laten zijn.

Lees verder
Nieuws

Kaasregio versterkt samenwerking met lokale ondernemers

18 okt. 2019

De Cheese Valley regio maakte gisteravond bekend dat ze zich begin 2020 samen met private partijen verenigen in een officiële stichting.

Lees verder
Statement

Reactie NBTC t.a.v. advies Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

2 okt. 2019

Vrijdag 6 september heeft de Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur (Rli) haar advies ‘Waardevol Toerisme: onze leefomgeving verdient het’ gepubliceerd.

Lees verder
Statement

NBTC en het debat over toerisme in Amsterdam

19 sep. 2019

Onze hoofdstad heeft een enorme aantrekkingskracht op buitenlandse bezoekers. Dit is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven. Deze populariteit maakt van Amsterdam een effectief middel voor een betere spreiding van bezoekers over ons land.

Lees verder