Artikel

(Corona)maatregelen in de publieke ruimte

Thema: Bezoekers­management

Door corona en de anderhalvemeterregel werd de samenleving één groot vraagstuk op het gebied van bezoekersmanagement. Maar ook buiten de context van corona is het managen van bezoekersstromen van steeds meer van belang. Zoals bij grote evenementen en bij publiekstrekkers in binnensteden. 

Praktijkervaringen

In korte tijd deden we in Nederland veel ervaring op met bezoekersmanagement in relatie tot veiligheid en beleving. In negen praktijkvoorbeelden werken we hieronder uit welke maatregelen werden genomen, wat hun effecten waren en welke leerlessen hieruit naar voren kwamen. De praktijkvoorbeelden zijn uitgewerkt in opdracht van de Rijksoverheid en NBTC in samenwerking met Event Safety Institute (ESI). ESI is gespecialiseerd in crowd management bij grote evenementen. Het instituut hanteert hiervoor het DIM-ICE-model.

Publicaties:

  • Scheiden publieksstromen en instellen eenrichtingsverkeer: bevorderen doorstroming van bezoekers in drukbezochte voetgangersgebieden. Download
  • Inzet city hosts, stewards en handhaving: effectieve verwelkoming bezoekers in drukbezochte gebieden. Download
  • Aangepaste inrichting openbare ruimte: voorkomen opstoppingen, hinder en risico's voor de veiligheid. Download
  • Wachtrijen managen: inzetten op beleving, veiligheid en leefbaarheid. Download
  • Publieksvriendelijke bezoekerscommunicatie: gedrag beïnvloeden om drukte te beheersen. Download
  • Werken met druktescenario's: inspelen op moeilijk voorspelbare bezoekersstromen. Download
  • Organiseren van een integrale aanpak: krachten bundelen voor meer effectiviteit. Download

Zomerbezoek aan strandgemeente Veere

De gemeente Veere zette tijdens de coronapandemie proactief in op bezoekersmanagement. In deze podcast komen verschillende maatregelen aan bod die de gemeente toepaste in de publieke ruimte. 

  • Zomerbezoek Veere: proactief bezoekersmanagement tijdens corona. Download hier de factsheet over de casus bezoekersmanagement Veere.

Podcast bezoekersmanagement in coronatijd 

Bastiaan Overeem, programmamanager bestemmingsontwikkeling bij NBTC, ging in gesprek met Joyce Croonen van gedragsbureau Duwtje en Syan Schaap van Event Safety Institute. 

Vertrekpunt: tijdens corona was er veel aandacht voor het managen van bezoekersstromen in de publieke ruimte. Wat zijn de inzichten vanuit de praktijk? Welke maatregelen waren effectief? Welke rol speelde het gedrag van bezoekers? Bastiaan gaat hier dieper op in met Joyce en Syan. 

Beluister de podcast of bekijk de videoversie van de podcast.

Fietsberaadnotitie - Herverdeling openbare ruimte ten gunste van fietsers en voetgangers: lessen uit de coronaperiode

“Wat kunnen we leren van de tijdelijke maatregelen uit de 1,5-metersamenleving?” Hiertoe is in 2022 literatuur onderzoek uitgevoerd door het fietsberaad, aangevuld met interviews met diverse wegbeheerders die ervaring hebben met de toegepaste maatregelen. Het eindresultaat is te lezen in deze notitie.