Hier Moet Je Zijn

Hier Moet Je Zijn is een beweging, een gezamenlijk initiatief vanuit de sector. Het doel is om de Nederlandse bezoekerseconomie op een verantwoorde manier weer op vlieghoogte te brengen, in tijden waarin reisrestricties van toepassing zijn. Met deze beweging willen we daarnaast bijdragen aan een structurele verandering in het denken over vakanties en recreatie in eigen land. Onze kernboodschap is dan ook niet voor niets "Je hoeft niet naar 'daar', want je vindt het allemaal 'hier'. Hier Moet Je Zijn!" 

Eigen land (her)ontdekken 

Tijdens de pandemie hebben we als Nederlanders de kans gekregen om ons eigen land te herontdekken. En om verder te kijken dan de bekende plekken. Terwijl dat deels voelde als geen andere keuze, willen we juist iedereen die met groot gemak naar 'daar' gaat, laten zien hoe ontzettend mooi 'hier' eigenlijk wel niet is. Zo willen we Nederlanders te inspireren, en elkaar laten inspireren, om de onontdekte pareltjes van ons land te bezoeken. En om ook in de toekomst net wat vaker voor 'hier' te kiezen.  
  
Iedereen die 'hier' al kende willen we verleiden om buiten de gebaande paden te gaan: Nederland ook ándere plekken bezoeken, op andere momenten. Zo snijdt het mes aan twee kanten en wordt een bijdrage geleverd aan duurzaam herstel van de bezoekerseconomie. 

Nederlanders als persoonlijke gids 

De beweging ‘Hier Moet Je Zijn’ is niet bedoeld als keurmerk, maar staat voor het enthousiasme dat wordt gevoeld voor een plek, regio of activiteit. Het is bovenal een persoonlijke aanbeveling die de nadruk legt op 'hier': hier in Nederland tegenover 'daar'.  

‘Hier Moet Je Zijn’ wordt door aanbieders zo ingezet dat zij de beweging mede laden met de juiste content, en zo anderen helpen verrassende ontdekkingen te doen. De beweging is gestart door het bedrijfsleven, steden en regio’s. Idealiter doen straks 17 miljoen Nederlanders mee als persoonlijke gids. We gidsen net zo lang totdat de reisrestricties tot de verleden tijd behoren! 

De basisprincipes van Hier Moet Je Zijn

1. De persoonlijke aanbeveling waar je enthousiast over bent. Dat kan over je eigen plek gaan, maar gaat vooral ook over de onbekende plekjes in de buurt waar je anderen als gids naar toe zou sturen.  
  
2. Duurzaam herstel met oog voor balans tussen bezoekers, bewoners en bedrijven. Juist daarom richt de beweging zich op de meer onderbelichte plekken in Nederland.  
  
3. Samen genieten van wat Nederland te bieden heeft bínnen de wettelijke bepalingen en gestelde veiligheidseisen
  
Iedereen die deelneemt aan Hier Moet Je Zijn gebruikt deze principes als uitgangspunt voor zijn of haar bijdrage.  

Regio’s in hun kracht  

Unieke, onontdekte plekken zijn vooral bekend op lokaal niveau. We zoeken daarom nadrukkelijk een brede samenwerking met het bedrijfsleven, steden en regio’s. Samen met elkaar kunnen we veel meer bereiken dan los van elkaar. Ook op de binnenlandse markt en vooral nú. Daarom is gekozen voor een integraal concept dat iedereen afzonderlijk kan gebruiken en dat bestaande initiatieven aan elkaar verbindt.  

Veiligheid voorop  

Bij drukte kan het nog steeds belangrijk zijn om aan te geven 'hier even niet'. Vanuit het Hier Moet Je Zijn concept wordt dit gedaan door 'hier even niet' te laden in de context van wat juist wél kan. Met andere woorden, datgeen wat even niet kan, moet altijd vergezeld gaan met voorbeelden wat juist wel kan.  

Enthousiast geworden en wil je bijdragen?  

De kracht van de Hier Moet Je Zijn-beweging wordt groter als het breed gedragen wordt. Daarom stellen wij dit merk voor iedereen in de gastvrijheidssector beschikbaar om daarmee gezamenlijk aan een duurzaam herstel van de bestemming Nederland te werken.  

Wij hopen snel jullie eigen vertaling van Hier Moet Je Zijn te zien! 

Zij gingen je al voor