Artikel

Toerist op de e-bike

Thema: Bestemmings­ontwikkeling

Het gebruik van de e-bike groeit snel en ook bij de overheid is er steeds meer aandacht voor het gebruik van de fiets en in het bijzonder de e-bike. De huidige uitrol van een nieuw netwerk voor snelle fietsroutes is op dit moment voornamelijk gericht op woon-werkverkeer, terwijl het een goede aanleiding is voor regio’s om de fietsbeleving te optimaliseren en een aantrekkelijk aanbod voor de e-bike op te bouwen. Er liggen hier kansen voor destinatiemanagementorganisaties (DMO’s) om waardevol toeristisch bezoek aan te trekken. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van een gezamenlijke verkenning van RBT Heuvelrug & Vallei en NBTC Holland Marketing.

Michiel van der Schaaf, directeur RBT Heuvelrug & Vallei en Anouk van Eekelen, manager Destination Development van NBTC, hebben vandaag op 3 juni op World Bicycle Day de verkenning ‘Snelfietsroutes en toeristische ontwikkeling’ aangeboden aan Arne Schaddelee, gedeputeerde fiets en recreatie en toerisme van de provincie Utrecht.

Fietsbeleving optimaliseren in regio’s

“Snelfietsroutes kunnen regio’s een kans bieden om gewenste bezoekers aan te trekken. Denk bijvoorbeeld aan Nederlanders die op hun e-bike het eigen land willen ontdekken. Of Duitsers en Belgen die op de fiets nieuwe plekken van ons land willen leren kennen, vertelt Anouk van Eekelen, manager Destination Development bij NBTC. “Samen met steden en regio’s richten wij ons in toenemende mate op versterking en doorontwikkeling van bestaand aanbod. Zo maken we ons land tot een duurzame en toekomstbestendige bestemming. De toeristische ontwikkeling van snelfietsroutes is hier een perfect voorbeeld van.”

Michiel van der Schaaf, directeur van RBT Heuvelrug & Vallei: “De geplande snelle fietsroutes lopen van kern naar kern en zijn in eerste instantie bedacht voor woon-werkverkeer. Zo komen er in Utrecht zeven nieuwe routes, waaronder De Stijl-route tussen Utrecht en Amersfoort en de route Utrecht-Woerden. Het netwerk dat hiermee ontstaat is uniek in de wereld en past goed bij Nederland als pioniersland voor de fiets. Omdat de nieuwe routes zo aantrekkelijk en comfortabel worden, is de recreatieve doelgroep net zo interessant. Hier doen de overheden alleen nog nauwelijks iets mee. Als DMO bieden we aan om onze instrumenten in te zetten om meerjarig te bouwen aan het profiel, de bekendheid en het gebruik van de snelle fietsroutes. Hierdoor krijgen de investeringen een meervoudig karakter; een win-win als je het mij vraagt.”

Stimuleren duurzame mobiliteit

Anouk van Eekelen: “Vanuit de landelijke Actieagenda Perspectief 2030 willen we onder meer duurzame mobiliteit stimuleren. De e-bike past hier goed bij. We denken dat Utrecht een goede proeftuin kan zijn voor de rest van Nederland, net als bijvoorbeeld een provincie als Gelderland. Utrecht voert immers een actief fietsbeleid, heeft steden en buitengebied op fietsafstand van elkaar en kent bovendien een rijke fietscultuur. Maar er dient dan wel een meerjarige samenwerking te komen, waarbij het aanbod aan de achterkant goed wordt ontwikkeld. Denk aan het opzetten van een netwerk van verhuurders van e-bikes, fietsvriendelijke hotels en andere horecazaken en mogelijk ook de ontwikkeling van een echte ‘fietsmagneet’. Dat laatste is een publieksvoorziening rondom e-bike of fiets die zelfstandig publiek kan trekken.”

Van der Schaaf vult aan: “De aanbeveling is om met provincies, gemeenten, bedrijfsleven en fietspartners een coalitie te maken die meerjarig inzet op een fietsinclusieve beleving van de regio. Het nieuwe netwerk in ontwikkeling is hierbij heel geschikt om aandacht te geven. Als dat lukt dan krijgt Utrecht en de Heuvelrug straks een echte ‘reason to cycle’.”

Het aantal Nederlanders met een elektrische fiets maakt een stormachtige groei door: van de 22,8 miljoen fietsen in ons land zijn er 2,6 miljoen elektrisch. In 2019 was 42% van alle verkochte fietsen een e-bike. De groei zal de komende jaren naar verwachting aanhouden. Lees meer over de vraagkenmerken van e-bike bezitters en het beleid rondom snelle fietsroutes.