Artikel

Nederlandse Hanze Experience met internationale klasse

Thema: Bestemmingsontwikkeling

Concept met Beleefmuseum, Show en Stadsbelevingen verbinden negen Hanzesteden

Een Hanze Experience Beleefmuseum, Hanze Experience Show en Hanze Experience Stadsbelevingen vormen samen het concept om de Hanzesteden te versterken als cultuur erfgoed bestemming. Dit conceptadvies van Kranendonk Experience Company is het resultaat van de haalbaarheidsstudie die de afgelopen maanden is uitgevoerd. Een verkenning naar de wijze waarop een Hanze Experience, met de IJsselkogge als icoon, gerealiseerd kan worden als trekker van het Hanzeverhaal. De studie is geïnitieerd vanuit het samenwerkingsverband Hanzesteden in samenwerking met de gemeente Kampen.

Hanzesteden Experience; de verbinding van negen parels

Het door Kranendonk gepresenteerde Hanze Experience concept verenigt alle negen Hanzesteden, de negen parels van het oosten van Nederland. De Hanze Experience bestaande uit een Beleefmuseum (met de IJsselkogge), Show en Stadsbelevingen (Hanze Tino’s - Tiny Experiences; innovatieve belevingsconcepten in leegstaande (winkel)panden) is een concept met internationale aantrekkingskracht waar geschiedenis en heden elkaar raken en waarin verbinding tussen mensen en steden centraal staat. Niet op één bepaalde plek, maar een route. Een route die stimuleert om te bewegen, te ontdekken en te ontmoeten.

Bert Kranendonk, directeur Kranendonk Experience Company: “De Hanze Experience is een route als een parelketting met een sluiting, een hanger en negen pareltjes. Het vormt een geheel, maar elk afzonderlijk deeltje is het ontdekken en beleven waard. Zo ervaren bezoekers het aloude waardevolle en tegelijkertijd zo actuele ‘Hanze DNA’, maar het biedt ook nieuwe inspiratie om de eigen toekomst in te kleuren.”

Haalbaarheid van een gezamenlijke droom

Een internationale Hanze Experience met de iconische IJsselkogge als mogelijk hart van de experience als één concept te verkennen was het uitgangspunt van de haalbaarheidsstudie die door Kranendonk Experience Company is uitgevoerd. Een verkenning van een gezamenlijke droom. Tijdens de uitvoering van de studie zijn vele stakeholders betrokken.   

De studie is uitgevoerd op initiatief van het samenwerkingsverband Hanzesteden en de gemeente Kampen. Een mogelijke Hanze Experience moet bijdragen aan de ambitie om de Hanzesteden door te ontwikkelen tot een duurzame jaarrond cultuurerfgoed bestemming. Deze ambitie is geformuleerd in de visie “Perspectief Hanzesteden 2020-2025” van het samenwerkingsverband Hanzesteden. Het exposeren van de iconische IJsselkogge als hart van de Hanze Experience is voor de gemeente Kampen van sterke toegevoegde waarde.

De ambitie van de Hanzesteden en het concept Hanze Experience sluiten aan bij de visie van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen, gericht op de veranderende rol van toerisme en de spreiding van inkomend toerisme over Nederland.

Van ambitie naar realisatie

De ambitie en het concept zijn uitgewerkt in een BidBook. Een inspiratiedocument om de droom tot werkelijkheid te brengen. De komende maanden worden binnen het samenwerkingsverband de vervolgstappen, waaronder mogelijke locaties en investeringsmogelijkheden, nader verkend.  

Het samenwerkingsverband Hanzesteden bestaat uit een samenwerking tussen de Hanzesteden Deventer, Doesburg, Elburg, Harderwijk, Hasselt, Hattem, Kampen, Zutphen, Zwolle en hun marketingorganisaties, de provincies Gelderland en Overijssel, MarketingOost, Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen, Achterhoek Toerisme, Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen, ondernemers en overige Hanze betrokkenen.

Meer informatie:
Hanzesteden Marketing                                   
Elizabeth Stoit                                                  
M 06 38 63 23 82                                           
estoit@hanzestedenmarketing.nl             

Gemeente Kampen
Esther Wagteveld
M 06 53 58 84 42
pers@kampen.nl