Artikel

Gezamenlijk werken aan toekomst Nederlands Maritiem erfgoed

Thema: Bestemmingsontwikkeling

NBTC werkt samen met de provincies Overijssel, Gelderland, Flevoland, Friesland en Utrecht, Vereniging van Zuiderzeegemeenten, Vereniging van Waddengemeenten, BBZ, en Gastvrije Randmeren aan de toekomst van het Nederlands Maritiem erfgoed. Het doel? De sector duurzaam ontwikkelen en versterken, zodat ‘de bruine vloot’ voor de langere termijn behouden blijft; een maatschappelijke opgave waar toerisme en recreatie aan kan bijdragen. NBTC is gevraagd om mee te denken en maakte een plan van aanpak. Met een gezamenlijke ambitie als uitgangspunt. 

Nederland zonder bruine vloot is als Venetië zonder gondels. Ons land heeft prachtig maritiem erfgoed dat een belangrijk deel van onze geschiedenis weerspiegelt: vrachtvervoer en visserij speelden hierin een grote rol. Door de coronacrisis viel het varen met gasten weg, waarmee de belangrijkste inkomstenbron voor onderhoud is opgedroogd. Met het risico op een snelle achteruitgang en vervolgens teloorgang van het maritiem erfgoed.  

Toekomstbestendige vloot 

Om de zeilschepen te behouden is een impuls nodig. Bezoekers kunnen bijdragen door mee te varen, schepen te bezoeken in musea en te genieten van het decor van schepen in de havens. Een toekomstbestendig maritiem erfgoed vraagt om een andere werkwijze binnen de sector. Provincies en gemeenten willen de sector hier graag mee helpen. NBTC is gevraagd dit gezamenlijke proces te begeleiden, zodat in samenwerking een nieuw toekomstperspectief ontstaat.  

Gezamenlijke ambitie  

Inwoners en bezoekers kunnen bijdragen aan maatschappelijke opgaven. Dat is de overtuiging waarop de integrale aanpak van NBTC is gebaseerd. Die aanpak start met het formuleren van een gezamenlijke en breed gedragen ambitie. Vervolgens verzamelen we kennis en inzichten waarmee de sector een onderscheidende positionering en relevant aanbod kan ontwikkelen. Om tot slot de juiste bezoekers aan te trekken.   

Sinds januari 2021 heeft de werkgroep gewerkt aan het formuleren van de volgende ambitie voor het maritiem ergoed:

Het Nederlands maritiem erfgoed is in 2030 een unieke, authentieke en bloeiende sector, geliefd in Nederland en daarbuiten, waar door samenwerken, investeren en lokale verbinding de prachtige vloot voor toekomstige generaties behouden blijft.

Plan van aanpak

“Om bovenstaande ambitie te realiseren heeft NBTC een plan van aanpak opgesteld", vertelt Anouk van Eekelen, manager Destination Development bij NBTC. “De eerste fase uit dit plan bestaat o.a. uit het doen van onderzoek naar vraag en aanbod en een gezamenlijke positionering. Daarnaast organiseren we kennis- en inspiratiesessies voor de achterban. Denk aan sessies over relevante thema’s als internationale bezoekers, digitale innovaties, lokale binding en onderwijs. De tweede fase die NBTC adviseert gaat over aanbodontwikkeling, het creëren van content, een huisstijl en een gezamenlijk inspiratieplatform. Zo wordt de juiste koers bepaald voor effectieve marketingacties via verschillende kanalen. Acties waarmee de sector waardevolle boekingen en bezoekers kan genereren voor het Nederlands varend erfgoed.''

Schepen intact houden

Rita Braam, directeur van Gastvrije Randmeren geeft aan: ‘’We zien in ons onderzoek over de zomer van 2020 dat we veel nieuwe gasten hebben verwelkomd op het water van de Randmeren en in het IJsselmeergebied. Deze gasten hebben potentieel ook belangstelling om meer te weten over het maritiem erfgoed of willen het varen zelf beleven. Er zijn mooie verhalen en beelden om te delen in het hele IJsselmeergebied: van Spakenburg tot de Friese Wadden. Maar dan moeten de schepen wel intact blijven. Daarom zetten wij ons met zoveel overheden, partners en schepen in om samen een nieuw toekomstperspectief te ontwikkelen.’’

Plan van aanpak

Benieuwd naar het plan van aanpak Nederlands Maritiem erfgoed?

Download hier

Meer weten?

Neem dan contact op met Britt de Bruin, Programma Manager Destination Development, bdebruin@holland.com