Nieuws

HMJZ-campagnes in Duitsland on hold

In het kader van de ‘Hier moet je zijn’ beweging zou NBTC in samenwerking met enkele partners op 20 september starten met twee consumentencampagnes gericht op de Duitse markt. Gezien de huidige maatregelen vanuit België en Duitsland worden deze campagnes per direct ‘on-hold’ gezet.
“Woensdagavond 16 september kondigden België en Duitsland ‘code rood’ af voor Zuid-Holland en Noord-Holland. Dat betekent dat een bezoek aan deze provincies als directe consequentie heeft dat zowel de Duitse als Belgische bezoekers een verplichte COVID-19 test moeten ondergaan. Pas na een negatief testresultaat mag de bezoeker uit quarantaine. Het is momenteel dus niet gewenst om een grootschalige campagne op de Duitse markt uit te zetten,” aldus Martin Pohl, Market & Insight Manager Duitsland van NBTC Holland Marketing. “We adviseren om de budgetten voor de herstelcampagnes in Duitsland later dit jaar in te zetten middels een inspiratiecampagne voor 2021. Zodoende kunnen we toch actief het herstel van de sector ondersteunen.”