Foto: © Frans Lemmens via Hollandse Hoogte

Bestemmings­ontwikkeling

De groeiende stroom bezoekers vraagt om spreiding in tijd en ruimte: we willen bezoekers op andere momenten, andere plekken in Nederland laten ontdekken. Dit vraagt om toeristisch aanbod dat relevant, bereikbaar, boekbaar, bezoekbaar en beleefbaar is. Door bestaand aanbod te versterken en nieuw aanbod te ontwikkelen wordt ons land een duurzame en toekomstbestendige bestemming.

NBTC draagt bij aan het stimuleren en faciliteren van de ontwikkeling van relevant aanbod. We organiseren kennisoverdracht op het gebied van bestemmingsontwikkeling en aanbodinnovaties. Dat doen we onder andere via kennissessies en deze kennisbank. Hier vind je dan ook allerlei informatie over onderwerpen die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van bestemmingen.

Stappenplannen & toolkits

Categorie: Publicatie

Hotspots Giethoorn, Zaanse Schans en Kinderdijk proactief aan de slag met bestemmingsmanagement

10 november 2022

Gemeenten Steenwijkerland, Zaanstad en Molenlanden zijn met een belangrijk aspect van de eerste stap uit de leidraad Bestemmingsmanagement, ‘de analyse’, gestart in 2020. Lees hier meer over de uitkomsten.

Lees verder
Categorie: Publicatie

Digitale beleving met Augmented Reality

2 augustus 2022

Hoe breng je je verhaal digitaal tot leven met een Augmented Reality app? Je leest het in dit whitepaper.

Lees verder
Categorie: Publicatie

Succesvolle digitale innovatie voor​ jouw stad of regio​

27 juli 2022

Hoe kan je digitale innovatie en technologische ontwikkelingen succesvol gebruiken voor jouw stad of regio? Deze tips van experts helpen je op weg.​

Lees verder
Categorie: Artikel

Aan de slag met digitale belevingen

14 januari 2021

Digitale belevingen kunnen helpen bij de versterking van het toeristisch aanbod. En bij het bereiken, binden en boeien van de juiste bezoekers. We bieden heldere informatie en handige tools om tot de juiste digitale toepassing voor het juiste doel te komen. Lees verder om te ontdekken hoe digitale belevingen jouw bestemming kunnen versterken.

Lees verder
Categorie: Publicatie

Handreiking Bezoekersmanagement

22 september 2020

Een algemeen stappenplan voor effectief bezoekersmanagement in toeristische (stads)centra en natuur)recreatiegebieden.

Lees verder
Categorie: Publicatie

Toolkit Bewoners betrekken bij toekomst toerisme

16 juli 2020

Om gemeenten, regio’s en DMO’s te inspireren en hen praktische handvatten te geven, heeft NBTC een toolkit ontwikkeld met voorbeelden, best practices en tips om de belangen van bezoekers, bedrijven én bewoners in balans te laten zijn.

Lees verder

Projecten

Categorie: Publicatie

Impulsbudget

In opdracht van de Taskforce Gastvrijheidseconomie is een universele Leidraad Bestemmingsmanagement ontwikkeld die toegepast kan worden voor het ontwikkelen van landelijk, provinciaal, regionaal en lokaal beleid. Het impulsbudget is specifiek bedoeld voor de implementatie van bestemmingsmanagement door lagere overheden, DMO’s en CMO’s.

Agrotoerisme is bij bezoekers populairder dan ooit en ook de diverse maatschappelijke opgaven bieden kansen voor de ontwikkeling van regio’s en gebieden in Nederland. Welke concrete ontwikkelingen, vragen, wensen en behoeftes zijn er op dit specifieke gebied? Met een eerste verkenning willen we dát in beeld brengen.

Categorie: Artikel

Gezamenlijk werken aan toekomst Nederlands Maritiem erfgoed

18 oktober 2021

Gezamenlijk werken aan toekomst Nederlands varend erfgoed

Lees verder
Categorie: Artikel

Ontwerp nieuw toerisme

17 juni 2021

Een nieuwe manier van kijken naar toerisme aan de hand van een inspiratiekaart.

Lees verder
Categorie: Publicatie

Ontwerp nieuw toerisme tijdens Dutch Design Week

1 april 2021

Hoe kan toerisme op (nieuwe) bestemming bijdragen aan de maatschappelijke opgaven?

Lees verder
Categorie: Artikel

Nederlandse Hanze Experience met internationale klasse

27 januari 2021

Nederlandse Hanze Experience met internationale klasse

Lees verder
Categorie: Artikel

Samenwerken aan een dynamische binnenstad

10 december 2020

Vitale, veelzijdige binnensteden zijn essentieel voor de aantrekkelijkheid van Nederland als bestemming. Toerisme kan hieraan bijdragen. Door ons te richten op het verbeteren van de beleving, vitaliteit, verbinden én verkopen zorgen we ervoor dat iedere Nederlander profiteert van toerisme. Lees hier welke concrete stappen we zetten op weg naar vitale binnensteden.

Lees verder
Categorie: Artikel

Toerist op de e-bike

3 juni 2020

Een verkenning van de toeristische ontwikkeling van snelfietsroutes is één van de activiteiten van het team Destination Development. Het toenemende gebruik van de e-bikes en de aandacht van overheden ervoor vormt een goede aanleiding om de fietsbeleving te optimaliseren en een aantrekkelijk aanbod voor de e-bike op te bouwen.

Lees verder
Categorie: Artikel

Toerisme als aanjager voor retail aanbod in Nederland

10 maart 2020

Samenwerking tussen de toeristische en de retailsector biedt mooie kansen. We ontwikkelden een aanpak die het DNA van de binnenstad versterkt. Waarin toeristisch en recreatief bezoek een waardevolle bijdrage levert aan de leefbaarheid en vitaliteit. Winkeliers meer klanten krijgen en bewoners profiteren van een veelzijdig winkelaanbod. Ook aan de slag? Lees dan meer over deze aanpak.

Lees verder

Binnenkort beschikbaar  

Mengpaneel van de bestemming 

We maken een 'mengpaneel van de bestemming' om te laten zien aan welke knoppen je kunt draaien om een bestemming te managen; van draagkracht van het gebied tot bereikbaarheid, van juridische instrumenten tot marketing. 

Handleiding streekproducten beleefbaar maken 

Er komt een handleiding om streekproducten beleefbaar te maken. Dat stimuleert kleinschalig toerisme in landelijk gebied en is goed voor voedselbewustzijn: een maatschappelijke uitdaging waaraan toerisme een bijdrage kan leveren. Deze handreiking helpt je op weg met stappen, ideeën voor een mogelijke aanpak en veel inspirerende voorbeelden.  

Inspiratiekaart 

Strategisch ontwerpbureau Van Eijk en van der Lubbe maakt een Inspiratiekaart waarbij zij vanuit maatschappelijke uitdagingen en trends via design thinking op concrete aanbodontwikkelingen komen.