Foto: © Frans Lemmens via Hollandse Hoogte

Bestemmings­ontwikkeling

De groeiende stroom bezoekers vraagt om spreiding in tijd en ruimte: we willen bezoekers op andere momenten, andere plekken in Nederland laten ontdekken. Dit vraagt om toeristisch aanbod dat relevant, bereikbaar, boekbaar, bezoekbaar en beleefbaar is. Door bestaand aanbod te versterken en nieuw aanbod te ontwikkelen wordt ons land een duurzame en toekomstbestendige bestemming.

NBTC draagt bij aan het stimuleren en faciliteren van de ontwikkeling van relevant aanbod. We organiseren kennisoverdracht op het gebied van bestemmingsontwikkeling en aanbodinnovaties. Dat doen we onder andere via kennissessies en deze kennisbank. Hier vind je dan ook allerlei informatie over onderwerpen die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van bestemmingen.

Stappenplannen & toolkits

Categorie: Publicatie

Succesvolle digitale innovatie voor​ jouw stad of regio​

Nederland overal aantrekkelijk; een van de pijlers in Perspectief2030. We willen bezoek op andere plekken en op andere momenten in Nederland stimuleren. Dit doen we onder andere door partners te stimuleren in het ontwikkelen van aanbod dat daarbij past en ook door digitale mogelijkheden daar actief in mee te nemen. Bekijk voorbeelden en doe inspiratie op!

Categorie: Publicatie

Hotspots Giethoorn, Zaanse Schans en Kinderdijk proactief aan de slag met bestemmingsmanagement

10 november 2022

Gemeenten Steenwijkerland, Zaanstad en Molenlanden zijn met een belangrijk aspect van de eerste stap uit de leidraad Bestemmingsmanagement, ‘de analyse’, gestart in 2020. Lees hier meer over de uitkomsten.

Projecten

Categorie: Publicatie

Onderzoek naar de potentie van plattelandsvakanties in Nederland

7 november 2023

NBTC heeft In september en oktober 2023 een onderzoek uitgevoerd naar de potentie van plattelandsvakanties in Nederland onder Nederlanders, Vlamingen en Duitsers. De definitie van platteland is ‘het landelijke gebied buiten de steden, waarbij landbouw en natuur een rol spelen.’ . De resultaten van dit onderzoek zijn nu gepresenteerd in een rapport en in een infographic, beiden beschikbaar als download. Lees er alles over!

Categorie: Publicatie

Eerste verkenning naar agrotoerisme

Agrotoerisme is bij bezoekers populairder dan ooit en ook de diverse maatschappelijke opgaven bieden kansen voor de ontwikkeling van regio’s en gebieden in Nederland. Welke concrete ontwikkelingen, vragen, wensen en behoeftes zijn er op dit specifieke gebied? Met een eerste verkenning willen we dát in beeld brengen.

Categorie: Publicatie

Succesvolle digitale innovatie voor​ jouw stad of regio​

27 juli 2022

Hoe kan je digitale innovatie en technologische ontwikkelingen succesvol gebruiken voor jouw stad of regio? Deze tips van experts helpen je op weg.​

Categorie: Artikel

Gezamenlijk werken aan toekomst Nederlands Maritiem erfgoed

18 oktober 2021

Gezamenlijk werken aan toekomst Nederlands varend erfgoed

Categorie: Artikel

Ontwerp nieuw toerisme

17 juni 2021

Een nieuwe manier van kijken naar toerisme aan de hand van een inspiratiekaart.

Categorie: Publicatie

Ontwerp nieuw toerisme tijdens Dutch Design Week

1 april 2021

Hoe kan toerisme op (nieuwe) bestemming bijdragen aan de maatschappelijke opgaven?

Categorie: Artikel

Nederlandse Hanze Experience met internationale klasse

27 januari 2021

Nederlandse Hanze Experience met internationale klasse

Categorie: Artikel

Samenwerken aan een dynamische binnenstad

10 december 2020

Vitale, veelzijdige binnensteden zijn essentieel voor de aantrekkelijkheid van Nederland als bestemming. Toerisme kan hieraan bijdragen. Door ons te richten op het verbeteren van de beleving, vitaliteit, verbinden én verkopen zorgen we ervoor dat iedere Nederlander profiteert van toerisme. Lees hier welke concrete stappen we zetten op weg naar vitale binnensteden.

Categorie: Artikel

Toerist op de e-bike

3 juni 2020

Een verkenning van de toeristische ontwikkeling van snelfietsroutes is één van de activiteiten van het team Destination Development. Het toenemende gebruik van de e-bikes en de aandacht van overheden ervoor vormt een goede aanleiding om de fietsbeleving te optimaliseren en een aantrekkelijk aanbod voor de e-bike op te bouwen.

Categorie: Artikel

Toerisme als aanjager voor retail aanbod in Nederland

10 maart 2020

Samenwerking tussen de toeristische en de retailsector biedt mooie kansen. We ontwikkelden een aanpak die het DNA van de binnenstad versterkt. Waarin toeristisch en recreatief bezoek een waardevolle bijdrage levert aan de leefbaarheid en vitaliteit. Winkeliers meer klanten krijgen en bewoners profiteren van een veelzijdig winkelaanbod. Ook aan de slag? Lees dan meer over deze aanpak.

Binnenkort beschikbaar  

Mengpaneel van de bestemming 

We maken een 'mengpaneel van de bestemming' om te laten zien aan welke knoppen je kunt draaien om een bestemming te managen; van draagkracht van het gebied tot bereikbaarheid, van juridische instrumenten tot marketing. 

Handleiding streekproducten beleefbaar maken 

Er komt een handleiding om streekproducten beleefbaar te maken. Dat stimuleert kleinschalig toerisme in landelijk gebied en is goed voor voedselbewustzijn: een maatschappelijke uitdaging waaraan toerisme een bijdrage kan leveren. Deze handreiking helpt je op weg met stappen, ideeën voor een mogelijke aanpak en veel inspirerende voorbeelden.  

Inspiratiekaart 

Strategisch ontwerpbureau Van Eijk en van der Lubbe maakt een Inspiratiekaart waarbij zij vanuit maatschappelijke uitdagingen en trends via design thinking op concrete aanbodontwikkelingen komen.