Landelijk gebied

Verspreid over Nederland heeft het landelijk gebied potentie om jaarrond waardevol bezoek aan te trekken. Dat heeft een gunstig effect op de vitaliteit van de leefomgeving.  

Onder landelijk gebied verstaan we kust, natuur en platteland. Via het programma Landelijk gebied stimuleren we ‘slow tourism’ door dit deel van Nederland meer beleefbaar, bereikbaar en zichtbaar te maken. Zo maken we deze gebieden  aantrekkelijk voor bezoekers die bewust reizen, met aandacht voor omgeving, lokale cultuur, duurzaamheid en kleinschaligheid. Samen met partners richten we ons op het vergaren en delen van kennis. En op het ontsluiten en beter beleefbaar maken van het aanbod. Ook onderzoeken we mogelijkheden om nieuw aanbod te ontwikkelen. Omdat het landelijk gebied groot en divers is, focussen we op een aantal thema’s. Een thema waarmee we starten, is het beleefbaar maken van streekproducten. 

Daarnaast zijn we met diverse stakeholders aan het verkennen hoe we de toegevoegde waarde van de vrijetijdseconomie en het belang van bezoekers een plek kunnen geven in de diverse opgaven en programma’s die nu spelen in het landelijk gebied.

Voor wie/met wie? 

 • Beleidsmakers bij landelijke overheden, provincies en gemeenten, Staatsbosbeheer en andere terreinbeherende organisaties 
 • DMO’s (destinatiemanagement-organisaties) 
 • Brancheorganisaties 
 • Kennisinstellingen 

Wat we willen bereiken 

 • Een verblijf in het landelijk gebied is aantrekkelijk voor bewuste bezoekers; bedrijven willen hier graag in investeren; en voor bewoners is het prettig wonen in het landelijk gebied.
 • De vrijetijdseconomie en het belang van bezoekers zijn vertegenwoordigd in diverse beleidsprogramma’s en gebiedstafels over het landelijk gebied.

Onze activiteiten 

 • Onderzoek naar de slow tourism-doelgroep en het huidige aanbod.
 • Inzichten en best practices delen via kennisbijeenkomsten, workshops en publicaties: hoe maak je het landelijk gebied meer beleefbaar? Onderdeel hiervan vormt een inspiratiereis plattelandstoerisme in Frankrijk.  
 • Lokale/regionale slow tourism aanbod zichtbaar maken via inspirerende content (PR en marketing).
 • Agrariërs, tuinders en andere producenten van streekproducten helpen hun streekproduct en regio beleefbaar te maken voor de bezoeker. Dit doen we o.a. via workshops en toolkits. 
 • Awareness campagne rond lokaal en regionaal geproduceerd voedsel, i.s.m. chefs van Gault & Milau en regio’s. 

Meer lezen

Wil je meer weten? Bekijk een aantal voorbeelden van onze activiteiten en (onderzoeks)publicaties:

Categorie: Publicatie

Verkenning agrotoerisme

Eerste inzichten in ontwikkelingen, vragen, wensen en behoeftes op het gebied van agrotoerisme.

Bekijk de position paper “Bezoekers als kans voor het Nederlandse landschap”

Open de position paper (pdf)

Opgaven en ambitie: Duurzaam beleefbaar landschap

Hoe kan de gastvrijheidseconomie inspelen op de kansen die bezoek kan bieden voor de uitdagingen waar het landschap voor staat?

Lees meer over Duurzaam beleefbaar landschap (PDF)

Meedoen?  

Wil je ook jouw landelijke gemeente of regio beter beleefbaar en bekend maken? Of op een andere manier samen aan de slag met dit onderwerp? Neem contact op met Angelique Vermeulen via avermeulen@holland.com