Publicatie

Regionale omzetontwikkeling toeristische bedrijven 2019

Thema: Cijfers & statistieken

Binnen het Data Center Toerisme (DCT), de samenwerking tussen CBS en NBTC, hebben we de omzetontwikkeling van het toeristische bedrijfsleven tussen de verschillende regio’s in kaart gebracht. Er zijn de nodige verschillen zichtbaar in de omzet tussen regio’s en niet in alle regio’s  (en kwartalen) groeit deze omzet in het zelfde tempo. De hoogste omzet wordt gerealiseerd in de regio’s van de grootste vier steden. Een reden hiervoor is dat hier veel toeristische bedrijven zijn gevestigd. Bekijk de resultaten van het project ‘Regionale omzetontwikkeling toeristisch bedrijfsleven’.

Voor bezoekersmanagement is zowel inzicht in de ontwikkeling van het bezoek, als ook inzichten in bestedingen van groot belang. Tot voor kort bestond dit laatste vooral op nationaal en provinciaal niveau. Met het project ‘Regionale omzetontwikkeling toeristische bedrijven’ ontstaat een instrument dat het economisch belang van toerisme op regionaal niveau laat zien.

Basis vormen omzetgegevens, zoals het CBS deze registreert voor de volgende zeven deelsectoren binnen toerisme: hotels, (andere vormen van) logiesverstrekking, restaurants, (overige) eet- en drinkgelegenheden, reisbemiddeling en informatieverstrekking, personenvervoer over de weg en het organiseren van beurzen en congressen. De omzetcijfers hebben betrekking op 2019. Om de cijfers in perspectief te zetten wordt een vergelijking gemaakt met 2018. De omzetontwikkeling van deze toeristische bedrijven is inzichtelijk gemaakt voor de 40 Nederlandse corop-gebieden. De meeste Nederlandse provincies vallen uiteen in tenminste drie verschillende corop-gebieden.

Uit de resultaten blijkt dat de regio ‘Groot-Amsterdam’ binnen vrijwel alle deelsectoren het hoogste aandeel heeft; uitgezonderd de deelsector logiesverstrekking (huisjesverhuur, kampeerterreinen en overige logiesverstrekking), waar de Veluwe met 12 procent omzetaandeel aan kop gaat.

Meer weten over het economisch belang van de toeristische sector in uw regio? Voor alle resultaten verwijzen we naar bijgaand Excel bestand met diverse tabellen met de omzetontwikkeling per deelsector. Doordat cijfers van 40 regio’s zijn opgenomen bestaan er volop mogelijkheden voor onderlinge benchmarking. Er is tevens een publicatie beschikbaar met de belangrijkste resultaten en aandachtspunten voor de interpretatie.

Bekijk de publicatie

Ben je benieuwd naar de regionale omzetontwikkeling van toeristische bedrijven in 2019?

Download de publicatie