Publicatie

Gas- en elektriciteitsverbruik hotels

Thema: Cijfers & statistieken

Duurzaamheid is al jaren een belangrijk thema binnen de toeristische sector. Er zijn momenteel weinig relevante cijfers beschikbaar omtrent dit thema. Vanuit het Data Center Toerisme (DCT) is het energieverbruik van hotels in kaart gebracht naar regio’s. Hoe duurzaam zijn de hotels in Nederland?

Binnen de toeristische sector is duurzaamheid al jaren een belangrijk thema. Steeds meer toeristische bedrijven besteden aandacht aan duurzaamheid in hun bedrijfsvoering. Ook binnen de toekomstvisie van bestemming Nederland: Perspectief 2030 is duurzaamheid een strategische pijler. Het ontbreekt momenteel echter nog aan relevante cijfers omtrent duurzaamheid. Vanuit het Data Center Toerisme (DCT) heeft het CBS onlangs een project uitgevoerd om het energieverbruik van hotels in kaart te brengen. Het gaat hierbij om zowel het aardgas- als het elektriciteitsverbruik van hotels in Nederland. Het verbruik is inzichtelijk gemaakt naar provincieniveau en naar COROP gebieden. Ook wordt er onderscheid gemaakt naar de gebouwkenmerken oppervlakte en bouwjaar van de hotels. Het energieverbruik is eenmalig in kaart gebracht voor 2018.

Key resultaten: Energieverbruik hotels

In 2018 hebben de ruim 2800 hotels gezamenlijk 1,4 miljoen m3 aardgas verbruikt. Dit is 0,4% van het totale aardgasverbruik in Nederland. Het elektriciteitsverbruik lag op ruim 775 miljoen kWh, circa 1% van het totale elektriciteitsverbruik. Binnen de horecasector is ongeveer een kwart van het totale energieverbruik afkomstig van hotels. Gemiddeld gezien verbruikte een hotel in 2018 zo’n 48.000 m3 aardgas en 275.000 kWh aan elektriciteit. Ter vergelijking, een gemiddeld huishouden verbruikte 1.270 m3 aardgas en 2.790 kWh elektriciteit in 2018.

Het energieverbruik van hotels in de provincie Noord-Holland is het hoogst. Bijna een derde van het totale energieverbruik is hieruit afkomstig. Vooral COROP gebied Groot-Amsterdam draagt het meest bij aan het totale energieverbruik. Dit is ook logisch, omdat hier de meeste hotels te vinden zijn en de capaciteit van de hotels in deze regio ook het grootste is.

Het energieverbruik is ook inzichtelijk gemaakt per provincie en regio, de volledige publicatie is hieronder te downloaden en hier vindt u de bijbehorende resultaten.

Bekijk de publicatie

Bent u benieuwd naar het energiegebruik van hotels in Nederland?

Download het rapport