Bestemmings­ontwikkeling

Bezoekers op andere momenten, andere plekken in Nederland laten ontdekken. Daarmee voorkomen we drukte en overlast en zorgen we voor vitaliteit en leefbaarheid. Dit realiseren we met toeristisch aanbod dat relevant, bereikbaar, boekbaar, bezoekbaar en beleefbaar is.

Versterking en ontwikkeling van aanbod 

De toenemende groei van het aantal bezoekers vraagt om spreiding in tijd en ruimte. We willen waardevolle bezoekers verleiden om op andere momenten naar bestaande en nieuwe plekken te gaan. En ervoor zorgen dat zij een bijdrage leveren aan maatschappelijke uitdagingen. Juist ook nu! Denk aan het herstel van de bezoekerseconomie, vitaliteit in het landelijk gebied of dynamische binnensteden. Vanuit die gedachte stimuleren we de versterking van bestaand aanbod en de ontwikkeling van nieuw aanbod.

Faciliteren van gemeenten en regio’s

NBTC faciliteert en ondersteunt gemeenten en regio’s in bestemmingsontwikkeling. Het delen van kennis over bestemmingsontwikkeling en aanbodinnovatie hoort daarbij. Net als het identificeren van kansen, inspireren van betrokkenen en bij elkaar brengen van samenwerkingspartners. Aarzel vooral niet om ons te vragen voor presentaties, inspiratie- en kennissessies of om mee te denken over bestemmingsontwikkeling. Bestaande inzichten en kennis over het onderwerp bestemmingsontwikkeling vind je terug in onze kennisbank.

We geven hieronder graag een aantal voorbeelden van hoe we bestemmingsontwikkeling komend jaar gaan aanjagen en wat je van ons daarin kan verwachten. Interesse om samen met ons aan de slag te gaan? Laat het Anouk van Eekelen weten!

Samenwerken rond een thema of gebied 

We creëren en ondersteunen samenwerkingsverbanden van gemeenten, kennisinstellingen, toeristische organisaties en andere stakeholders. Samen werken we aan relevante thema’s binnen de kaders van Perspectief 2030. Zo onderzoeken we met de hotspots Kinderdijk, Zaanse Schans en Giethoorn de draagkracht van de gebieden en faciliteren we onderlinge kennisuitwisseling. Daarnaast faciliteren we samenwerking rondom de doorontwikkeling van het Nederlands varend erfgoed.

Samenwerken aan binnenstadherstel 

Toerisme kan een duurzame en concrete bijdrage leveren aan het herstel en de ontwikkeling van vitale binnensteden. Hier werken we aan mee in een cross-sectorale samenwerking. Samen met brancheorganisatie Inretail voeren we pilots uit die gerelateerd zijn aan de retailagenda. Daarnaast zijn we betrokken bij het net gelanceerde project Tiny Experiences dat beleving wil toevoegen aan leegstand in de binnenstad van Breda.

Samen thema’s doorontwikkelen 

We hebben speciale aandacht voor het doorontwikkelen van de thema’s Fietsen, New Dutch en Food. Rond deze thema’s willen we concrete samenwerkingen creëren, gericht op bestemmings- en aanbodontwikkeling.

Doe mee!

Interesse om samen met ons aan de slag te gaan met bestemmingsontwikkeling?

Neem contact op met Anouk van Eekelen