Publicatie

Kansenrapport zakelijke markt

Thema: Zakelijke markt

Initiëren zakelijke bijeenkomsten IN Nederland voor internationale zakelijke bezoekers

Samen met andere sectoren werken we aan een krachtige internationale concurrentiepositie van Nederland, onder andere via het laden en activeren van het NL Brand. Internationaal wil Nederland bekend staan als een partner in co-creating pioneering solutions to global challenges in an open, inventive and inclusive way. We werken aan oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen. Congressen kunnen vanuit branding strategisch ingezet worden. Met het hosten van een internationaal congres over een voor Nederland belangrijk maatschappelijk thema kan Nederland zich onderscheidend positioneren en haar kennis en kunde profileren.

In de door NBTC in 2021 opgeleverde visie op Meetings & Congressen is geschetst dat er veel kansen liggen door langer betrokken te zijn bij de customer journey van congresplanners. Door een voortrekkersrol te nemen in het realiseren van waardevolle Europese en internationale business events in Nederland, die bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen waar de voor ons land economisch belangrijke sectoren en opgaven een toonaangevende rol in spelen.

In 2022 is door kwartiermaker Carina Weijma ter verkenning een Kansenrapport opgesteld onder de noemer ‘Initiëren zakelijke bijeenkomsten voor internationale zakelijke bezoekers IN Nederland’. Op basis hiervan willen aan de slag met het bouwen van coalities om vervolgens daadwerkelijk nieuwe initiatieven te gaan ontplooien.

Lees het volledige rapport

Meer weten?

Neem contact op met Eric Bakermans.