Publicatie

Bredere belang van business events

Thema: Zakelijke markt

Het economisch belang van congressen heeft bij overheden en beleidsmakers lange tijd voorop gestaan. Overheden en beleidsmakers kijken vaak naar wat het congres oplevert in overnachtingen en bestedingen. Nog steeds is deze economische bijdrage van groot belang, maar er zijn ook andere redenen die congressen, vanuit maatschappelijk perspectief, waardevol maken. Om deze meerwaarde (ook wel aangeduid met de term legacy) inzichtelijk te maken, heeft NBTC door Ecorys een onderzoek laten uitvoeren.

Uit de gesprekken die zijn gevoerd met experts en organisatoren komt naar voren dat gemeente en regio’s zich niet altijd bewust zijn van de potentie van het aantrekken van specifieke congressen, die een meerwaarde kunnen realiseren voor de stad/regio. De congresorganisatoren zijn daarnaast zelf ook niet altijd bezig met het creëren van het maatschappelijk belang. Daarnaast valt op dat voorafgaand aan het congres meestal geen aandacht is besteed aan het bepalen van de legacies. De inhoud van het congres staat voorop en er wordt vaak op output gestuurd. Opvallend is daarnaast dat de doelstellingen met name op de korte termijn gericht zijn en economisch van aard (in termen van bezoekers, overnachtingen en bestedingen).

Het is belangrijk dat het bewustzijn voor de meerwaarde van congressen in de toekomst wordt vergroot, om de maximale impact te halen uit de congressen die in een bepaalde regio/stad plaatsvinden.

Publicatie Legacy congressen samenvatting

Download de samenvatting van het rapport Legacy Congressen

Publicatie Legacy congressen rapport

Download het rapport Legacy Congressen

Infographic Legacy Congressen

Download de infographic Legacy Congressen