Publicatie

Duurzaam Beleefbaar Landschap

Thema: Landelijk gebied

Een duurzaam beleefbaar landschap is een aantrekkelijk landschap waarmee bewoners, bezoekers en ondernemers zich verbonden voelen. Het is een duurzaam ontwikkeld landschap om in balans met de natuurlijke en sociale omgeving te recreëren, te ontdekken en te ontspannen.

Hoe kan de gastvrijheidseconomie inspelen op de kansen die bezoek kan bieden voor de uitdagingen waar het landschap voor staat?

Wat zijn opgaven waar de gastvrijheidssector een bijdrage kan leveren?

 • Versterken van de natuur en het unieke landschap. We kunnen de druk op bestaande natuurgebieden beperken door proactief met elkaar na te denken over nieuw, passend en natuur-inclusief bezoekersaanbod op andere plekken. Door bijvoorbeeld in de ontwikkeling van het landschap dit gebied ook voor recreatie op de juiste manier aantrekkelijk te maken en te ontsluiten.
 • Bieden van een aanvullend verdienmodel voor boeren (agro-toerisme), waardoor er verbinding ontstaat tussen boer, bezoeker en bewoner en er bewustzijn groeit ten aanzien van de herkomst van ons voedsel. Dit biedt kansen voor korte(re) ketens, een extra verdienmodel voor boeren en een hernieuwde beleving van en waardering voor het platteland.
 • Behouden en versterken van cultuurhistorisch erfgoed en bijpassende evenementen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de middeleeuwse kerken op de terpen in Friesland, die door bezoek van bewoners en bezoekers een relevante plek blijven behouden in de samenleving en de leefbaarheid verhogen in de regio.
 • Creëren van welvaart en welzijn in het landelijk gebied: versterken van trots op het gebied en behoud van voorzieningen, zoals supermarkten en andere winkels; aantrekkelijk dagrecreatieve voorzieningen (fiets, wandel en vaarnetwerken) OV verbindingen.

  Wat willen we bereiken?

  • Een duurzaam beleefbaar landschap voor bezoekers, bewoners én ondernemers;
  • betere spreiding van bezoekers in het landelijk gebied;
  • verdere ontwikkeling van agrotoerisme en de ontwikkeling en beleving van streekproducten.
  Meerdere mensen lijken over het water te lopen tijdens het Wandelen over Water-evenement